Ziyaretçi Yorumları & FORUM Derslere Katılım Koşulları Kimler Öğrencimiz
 
 

Ziyaretçi yorumlarını okuyabilir, dilerseniz siz de düşüncelerinizi diğerleriyle paylaşabilirsiniz...

 

Matematiksel İngilizce Eğitimine katılımcı olabilmek için bazı kriterler gerekmektedir...

 

Halihazırda ders almakta olan öğrencilerimizden bazılarına yer verilmiştir...

 
   
  Anasayfa
  Ders Sistemi Nedir
  İngilizce Cümle Yapısı
   
  Türkçe Mülakatı İçeriği
  Kelime Türetme
  Kitap & Özet Dersler
   
                İLETİŞİM BİLGİLERİ
 


 


Başlarken,

Bu bölümde açıklanmaya çalışılan konular tüm İngilizcede karşımıza çıkacak genel malzeme yapılarıdır.

Derslerde kullandığımız birinci kitabımızın başlangıç konularından alınan özet bilgiler sizlere kolaylık olsun diye 10 derse bölünmüş ve sırası ile tek tek irdelenmiştir. 10.dersin sonunda ise tüm malzeme bilgisi çeşitli cümlelere uygulanmış ve yüklem dışında cümle dizilişleri ortaya çıkarılmıştır.

3 cilt, sayısız bölüm ve binlerce cümleden oluşan " Bir Başka Gözden İngilizce " adlı setin tamamını burada yayınlamak elbette ki söz konusu değildir.

Kitaplar bilgisayar ortamına özetlenerek aktarıldığından, topoğrafik hatalar olabilir.

Kitap ve CD'lerden sadece mevcut öğrencilerimiz yararlanabilmektedir. Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere
irtibata geçmeyiniz.

Yararlanmanız dileğimle,

Erhan SARIOĞLU

 

 
DERS 8 :

İngilizcede İsimlerin İyelik Halleri
 


1.'S

1. Dikkat edilirsedaha evvel açıklamaya çalıştığımız iyelik zamirleri ( her, his, its, our, your, their, my ) isimlerin yerine kullanılmaktadır. Eğer zamirlerin yerine gerçek isimlerini koyar ve yine bir aitlikten söz edersek o zaman “ ‘s “ kullanmak zorunda kalırız ve isimlere “ nin, nın, sinin, sının, sunun, sünün, lık, lik …..” gibi anlamlar katar. " ‘s " özel isimlerle yaygın olarak kullanılır.

His book   Tom’s book                    
Her cat      Linda’s cat   


Ayşe’s camera  
Ayşe’nin kamerası

Suzan’s father

Suzan’ın babası

Turkey’s population
Türkiye’nin nufusu

George’s school
George’un okulu

Celal’s table
Celal’in masası

My brother’s car
Babamın arabası

Her sister’s house
Kız kardeşinin evi

Lane’s party
Jane’nin partisi

Mr.Smith’s wife
Bay Smith’in eşi

Linda’s bag
Linda’nın çantası


Today’s news   

Bu günkü haberler


The school’s door 
Okulun kapısı

The book’s page
Kitabın sayfası

The cat’s milk
Kedinin sütü


Yesterday’s newspaper
Dünkü gazate

Next year’s plan

Gelecek yılki plan


Last week’s match
Geçen haftanın maçı

Uncle Tom’s house

Tom amcanın evi

Mahmut the second’s reign
II Mahmut’un tahtı


The minister’s old advisor
Bakanın eski danışmanı

The government’s decision
Hükümetin kararı

2. Çoğul isimlerin sonları “ s “ ile bittiği için ‘s kullanılmaz onun yerine ‘ getirilir.

The chairs’ color

Sandalyelerin rengi


The students’ books

Öğrencilerin kitapları


The girls’ bags

Kızların çantaları

The teachers’ addresses   

Öğretmenlerin adresleri

The Turks’ proposals        

Türklerin teklifleri

3. Çift isimli durumlarda ikinci isme ‘s getirilir.

Tom and Linda’s father

Tom ve Linda’ın babası
 

Ayşe and Ahmet’s school             

Ayşe ve Ahmet’in okulu
 

George and Ann’s ball    

George ve çocukların topu
 

Suzan and Peter’s baby  

Suzan ve Peter’ın bebeği

 

4. Sonu “ z “ okunuşu ile biten veya Latince kökenli olan isimlerde ‘ kullanılır.

Humphreys’ films

Humphreys’in filmleri


Dickens’ novels

Dickens’ın romanları

Keats’ poems
Keats’ın şiirleri

Johnsons’ method 
Johnsons’ın metodu

Socrates’ illness

Socrates’in hastalığı


5.
İsimlerde ölçü, zaman, yer belirtiğinde “ lik-lık “ anlamları kazanabilirler.

Eight hours’ sleeping
Sekiz saatlik uyku


One week’s travel

Bir haftalık tatil


A year’s notice

Bir yıllık ihbar


A month’s salary

Bir aylık maaş

A stone’s throw 
Bir taş atımı mesafe


A moment hesitation

Bir anlık tereddüt


An arm’s length 

Bir kolluk mesafe

An hour’s walk
Bir saatlik yürüyüş


Two hours’ drive

İki saatlik yol


Ten dollars’ worth

On dolarlık fiyat

Three weeks’ course
Üç haftalık kurs


6. Daha evvel gördüğümüz ilgi zamirlerinin ( his, hers, ours, yours, theirs, mine ) yerine gerçek isimlerinin kullanılması durumunda kullanılır.

Tom’s           Tom’unki            His             Onunki

Linda’s          Linda’nınki        Hers          Onunki

Children’s     Çocuklarınki     Theirs       Onlarınki

7. Özel faaliyet gösteren iş yerlerini asıl meslekten ayırt etmek için kullanılır.

Butcher’s              kasap  ( dükkan )
Butcher                 kasap  ( meslek )
Grocer’s                bakkal ( dükkan )
Grocer                   bakkal ( meslek )


8.
“ ‘s “
  her zaman ( nin, nın, sinin, sının….) gibi anlamlar vermeyebilir. Bazen isim tamlaması yapma görevi üstlenirler. Fakat bu ifadeler genel anlam içerirler. İsimlerin iyelik hallerinden ( nin, nın, sinin, sının…) farklıdırlar. Aşağıda bu şekilde oluşan tamlamalara örnekler verilmiştir. Bu tamlamaları ismin iyelik halleri ile karıştırmamak gerekir.

A butcher’s knife

Bir kasap bıçağı


The butcher’s knife

Kasabın bıçağı


A teacher’s book

Bir öğretmen kitabı


The teacher’s book

Öğretmenin kitabı


A boys’ school

Erkek okulu


A child’s play

Çocuk oyunu


A carpenter’s saw

Marangoz testeresi


A chidren’s story

Çocuk hikayesi


A doctor’s degree

Doktor diploması


A dog’s life

Köpek hayatı


A driver’s licence

Şöfer ehliyeti


A girls’ college

Kız üniversitesi


A ladies’ tailor
Kadın terzisi

A lieutenant’s rank

Teğmen rütbesi


A summer’s day

Bir yaz günü


A teacher’s college
Öğretmen okulu

A women’s club 

Kadınlar kulübü


Boy scout’s uniform
İzci üniforması

Cat’s meat

Kedi maması


Cow’s milk

İnek sütü


Fool’s day 

Bir Nisan


For god’s sake

Allah aşkına


Lion’s share

Aslan payı


Lover’s quarrel 
Aşkın kavgası

Men’s shirt
Erkek gömleği

Mother’s day 

Anneler günü


The driver’s seat 

Şöför koltuğu


Printer’s ink

Baskı mürekkebi


2.
OF


1.
“ of “ kullanarakta ( nin, nın, sinin, sının ) anlamları veren kelime gurpları yapılabilir. Değişen hiç bir şey yoktur. Sadece “ s “ daha çok özel isimlerde “ of “ ise cins isimlerde kullanılır.
    
the color olor of  the wall         Duvarın rengi        
the milk  of  the cat                   Kedinin sütü          


The beginning of the story
Hikayenin başlangıcı

The decision of the government

Hükümetin kararı


The title of the book

Kitabın başlığı


The ground floor of the building

Binanın giriş katı


The name of this village

Bu köyün ismi


The roof of the house

Evin çatısı


The cause of the problem

Problemin nedeni


Back of the car

Arabanın arkası


Best party of day

Günün en iyi filmi


The wall of the castle

Kalenin suru


The manager of the hotel

Otelin müdürü


The window of the car

Arabanın penceresi


The new vase of the roses

Güllerin vazosu


The existence of Allah

Allahın varlığı


The end of American Indians

Kızılderililerin sonu


The courage of the Turks

Türklerin cesareti


The palace of the queen

Kraliçenin sarayı


The influince of the rich

Zenginlerin nüfusu ( itibarı )


The suffer of the poor

Fakirlerin acısı


The conquest of the city

Şehrin fethi


The next subject of the book

Kitabın bir sonraki konusu


The members of the association

Derneğin üyeleri


The second day of the conference

Konferansın ikinci günü


The guns of the robbers

Soyguncuların silahı


The invention of the telephone

Telefonun icadı


The cost of the production

Üretimin maliyeti


A work of a madman

Bir delinin işi


2.
“ of “
her zaman ( nin, nın ) anlamı vermeyebilir. Bazen isim tamlaması yapar. Ama bu ifadeler genel anlam içerirler. İsimlerin iyelik hallerinden farklıdırlar. Bu yüzden bu iki kategoriyi birbiri ile kıyaslamaya kalkışmayın. Aşağıda bu tip kullanımlara örnekler verilmiştir.

The threat of war

Savaş tehlikesi


The winds of war

Savaş rüzgarları


The day of reckoning

Kıyamet günü


A man of science

Bilim adamı


The loss of moisture

Nem kaybı


A form of torture

Bir işkence türü


A delay of ten minutes

On dakikalık bir gecikme


Lack of interest

İlgisizlik


Shortage of food

Kıtlık


Evidance of any interference

Müdahele delili


Reign of terror

Terör hükmü


A sign of weakness

Zayıflık işareti


Proof of guilt

Suçluluk delili


The forces of evil
Kötülük güçleri

Comtempt of court

Mahkemeye hakaret


A feeling of despair

Ümitsizlik duygusu


The danger of inflation

Enflasyon tehlikesi


Proportion of five to one

Beşe bir oranı


Freedom of speech

Söz hürriyeti


The faculty of Law

Hukuk Fakültesi


History of art

Sanat tarihi


School of Medicine

Tıp fakültesi


College of Science

Fen Fakültesi


Aşağıdaki boşluklara İngilizce karşılıklarını yazınız.

Köpeğin burnu

Babanın planı


Nato’nun görevleri


Bahçeleri


Tom’un kedisi

Kore’nin gelişimi

Türkiye’nin zorlukları

Linda’nın serveti

Eski karısı

Arthur’un kitabı

George’un fikri

Democles’in kılıcı

Tom ve Linda’nın bebeği

Patronumun emirleri


Cumhurbaşkanının korumaları

Geleceğimiz

Araban

Milletvekilinin görevi

Ahmet’in babasının resimleri

Bir öğrenci kitabı

Öğrencinin kitabı

Televizyonumuz

İstanbul’un trafiği

New York’un karanlık caddeleri

Araba ile iki saatlik yol

Üç aylık maaş

Türklerin planı

Almanların teklifleri

Mektubu

Kitapların sayfaları

Erkek gömleği

Fatih’in tahtı

Kitabın konusu

Kız kardeşimin kocası

Kız kardeşleri

İstanbul’un 1453’te fethi

Dört günlük tatil

Hikayenin sonu

Bir Nisan

Anneler günü


Babaları

Socrates’in yeni fikri

Bir işçi tulumu

İşçinin tulumuBu bölüm " İNGİLİZCEYE GİRİŞ " adlı kitabın "  's  ve of  " konusunun özetlenmiş bir bölümünü içermektedir.
Konuyu tam olarak anlayıp alıştırmaları yapmadan bir sonraki derse geçmeyiniz.

Kitap ve Cd dağıtımına henüz başlanmamıştır.
Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere irtibata geçmeyiniz.

Erhan SARIOĞLU

Kişiye Özgü İngilizce eğitiminde 20 Yıllık İmza

 

 
 
 
SİSTEM BİLGİLERİ FAYDALI BİLGİLER   COPYRIGHT
ANASAYFA TÜRKÇE MÜLAKATI İÇERİĞİ ZİYARETÇİ YORUMLARI ©2012 | ERHAN SARIOĞLU
MATEMATİKSEL İNGİLİZCE NEDİR KELİME TÜRETME KİMLER ÖĞRENCİMİZ  
İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI KİTAP & ÖZET DERSLER DERSLERE KATILIM KOŞULLARI
    RADIO ENGLISH FM ® Call us Now!
FOLLOW US
 
  0212 227 73 32

 


Ziyaretçi Mevcut
Matematiksel İngilizce Eğitimi ® 5 Ayda İngilizce Kursu

 

© Radio English FM | © English FM | © Bir Başka Gözden İngilizce | © Matematiksel İngilizce | © Sayısal İngilizce are trademarks of Erhan Sarıoğlu.

Ders 1:
.
  Ders 2:
.
  Ders 3:
Ders 4:
Ders 5:
.
  Ders 6:
.
  Ders 7:
.
  Ders 8:
.
  Ders 9:
.
  Ders 10: