Ziyaretçi Yorumları & FORUM Derslere Katılım Koşulları Kimler Öğrencimiz
 
 

Ziyaretçi yorumlarını okuyabilir, dilerseniz siz de düşüncelerinizi diğerleriyle paylaşabilirsiniz...

 

Matematiksel İngilizce Eğitimine katılımcı olabilmek için bazı kriterler gerekmektedir...

 

Halihazırda ders almakta olan öğrencilerimizden bazılarına yer verilmiştir...

 
   
  Anasayfa
  Ders Sistemi Nedir
  İngilizce Cümle Yapısı
   
  Türkçe Mülakatı İçeriği
  Kelime Türetme
  Kitap & Özet Dersler
   
                İLETİŞİM BİLGİLERİ
 


 


Başlarken,

Bu bölümde açıklanmaya çalışılan konular tüm İngilizcede karşımıza çıkacak genel malzeme yapılarıdır.

Derslerde kullandığımız birinci kitabımızın başlangıç konularından alınan özet bilgiler sizlere kolaylık olsun diye 10 derse bölünmüş ve sırası ile tek tek irdelenmiştir. 10.dersin sonunda ise tüm malzeme bilgisi çeşitli cümlelere uygulanmış ve yüklem dışında cümle dizilişleri ortaya çıkarılmıştır.

3 cilt, sayısız bölüm ve binlerce cümleden oluşan " Bir Başka Gözden İngilizce " adlı setin tamamını burada yayınlamak elbette ki söz konusu değildir.

Kitaplar bilgisayar ortamına özetlenerek aktarıldığından, topoğrafik hatalar olabilir.

Kitap ve CD'lerden sadece mevcut öğrencilerimiz yararlanabilmektedir. Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere
irtibata geçmeyiniz.

Yararlanmanız dileğimle,

Erhan SARIOĞLU

 

 
DERS 6 :

Çoğul Yapılma Kuralları

 


Bazı isimleri sayabiliriz, bazı isimleri ise sayamayız.Sayılabilen isimler tekil veya çoğul olabilirler ama sayılamayan isimler daima tekildirler.
 1. Sonu “ o “ ile biten isimler 
  potato , tomato
                     ( es ) alarak ,                patatoes , tomato
  es

 2. Sonu “ x “ ile biten isimler 
  box , fox                            
  ( es )
  alarak ,                boxes , fox
  es

 3. Sonu “ s “ ile biten isimler 
  glass , class
                          ( es ) alarak ,                glasses , classes

 4. Sonu “ f , fe “ ile biten isimler 
  shelf , knife
                           ( ves ) alarak ,              shelves , kni
  ves

 5. Sonu “ y “ ile biten isimler 
  city                                     
  ( ies )
  alarak ,               cities , stor
  ies

 6. Sonu “ ch , sh “ ile biten isimler 
  watch, dish                        
  ( es )
  alarak ,                 watches , dish
  es


 7. Sonu “ y “ ile bitip kendinden önce “ bir sesli harf “ gelmesi durumunda 
  toy
                                         ( s )
  alarak ,                   toys , boys
   

   h)   Bunlar dışında kalanlar 
         book, pen                              ( s ) alarak ,                    books , pens

    
        çoğul yapılır. 
                                                                                      

i ) Bir kural eşliğinde formülüze edilebilen her şey İngilizce Gramerinde “düzenli"  diye adlandırılır.Yukarıda belli kurallar çerçevesinde çoğul yapılabilen isim kategorileri gösterilmiştir.Belli bir kural sınıfına girmeyen ve bunun sonucunda ayrı ayrı bilinmek zorunda kalınan kelimeler ise “düzensiz" yapılardır. 

Aşağıda “s" ve türevleri ile çoğul yapılamayan ayrı ayrı bilmek zorunda olduğumuz “düzensiz isimler" yer almaktadır.

man            adam                men            adamlar

man            kadın                women       kadınlar

person        kişi                   people        kişiler

foot            ayak                 feet             ayaklar

fish             balık                 fish             balıklar

louse          bit                     lice             bitler

mouse        fare                   mice           fareler

child          çocuk                children      çocuklar

tooth         diş                     teeth           dişler

sheep        koyun                sheep          koyunlar

ox             öküz                  oxen            öküzler

goose       geyik                  geese          geyikler

this           bu                      these           bunlar

that           şu                      those           şunlar
 

j ) Çift olan her şey çoğul sayılır.

eyes         gözler                shorts           şort

jeans        kot pantolon      shoes            ayakkabı

scissors    makas               tights             tayt

overalls    ulum                 pajamas        pijama

pants       pantalon             braces           askı

glasses    gözlük               binoculars     dürbün

trousers  pantolon              spectacles     gözlük

clippers   kırpma aleti         shears           büyük makas

tongs      maşa                  pincers           kerpeten

k ) “d" şıkkında sonu “f ve fe" ile biten isimlerin çoğul yapılabilmeleri için bu harflerin düşüp yerlerine “ves" getirildiğini söylemiştik.Bu isimler aşağıdaki gibidir.

Calf
        buzağı                calves           buzağılar

Half        yarım                  halves           yarımlar

Wife       kadın eş              wives           eşler

Self        kendi                  selves           kendileri

Knife     bıçak                   knives           bıçaklar

Leaf       yaprak                leaves           yapraklar

Shelf      raf                      shelves          raflar

Thief     hırsız                    thieves          hırsızlar

Wolf      kurt                      wolves           kurtlar

Loaf      somun                  loaves           somunlar

Sheaf   demet                   sheaves         demetler

Yukarıdakiler dışında kalan isimler “f ve fe" ile bitmelerine rağmen sadece “s" alarak çoğul yapılır.

Safe
     kasa                   safes              kasalar

Blief    inanç                   bliefs             inançlar

Roof    çatı                      roofs             çatılar

Chief   başkan                chiefs             başkanlar

l ) Her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler.

oborigines          yerli                 police              polis

archives             arşiv                 remains           kalıntı

riches                servet                savings            tasarruf

cattle                 sığır                  surroundings   çevre

clothes              giyim                 thanks             teşekkür

outdoors           dışarısı               manners          terbiye

dregs                tortu                   outskirts           cıvar

eaves               saçak                provisions         erzak

environs           çevre                  goods               mal

wages              aylık maaş

m ) Türkçede sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizcede sayılamayan isimler.

Advice            öğüt                    business           

Baggage         bagaj                  entertainment   gösteri

Bread             ekmek                furniture            mobilya

Money            para                    grief                  üzüntü

Cash               nakit                   knowledge        bilgi

Fun                eğlence                information       bilgi

Homework     ev işi                    mail                  posta

Work                                       news                haber

This, that

Konuşurken bize yakın olan nesneler için       “ this “            bu

Konuşurken bize uzak olan nesneler için       “ that “           şu

Konuşurken bize yakın olan nesneler için      “ these “         bunlar

Konuşurken bize uzak olan nesneler için       “ those “          şunlar

This book
            bu kitap               these books             bu kitablar

This student        bu öğrenci            these students         bu öğrenciler

This school          bu okul                these schools          bu okullar

This man             bu adam              these men               bu adamlar

That train            şu tren                 those trains             şu trenler

That building      şu bina                 those buildings       şu binalar

That table           şu masa               those tables            şu masalar

That girl             şu kız                    those girls              şu kızlar

Kesinlikle ,         this books             these book
                           that school
s          those school     diyemeyiz.

Aşağıdaki isimlerin çoğul hallerini yazınız.

Cetvel                     ………. Rulers ………..
Arşiv                       
Makas                        
Fare                        
Bıçak                        
Nakit                        
Masa                        
Kumaş                        
İş                        
Buzağı                        
Sınıf                        
Diş                        
Ayak                        
Pantolon                        
Kurt                        
Kaban                        
Elbise                        
Küpe                        
Kalem                        
Polis                        
Bilgi                        
Ekmek                        
Kasa                        
Bilgisayar                        
Hesap makinesi                        
Şort                         
Ev ödevi                        
Patates                       
Çocuk                        
Bardak                        
Oyuncak                        
Koyun                

Hırsız                   
Kadın eş               
Sandalye              
Fener                    
Kalıntı                  
Tasarruf               
Kot pantolon               
Bu                          

Tilki                      
Göz                        
Haber                    
İnanç                     
Kazak                  
Saat                       
Kısa pantolon               
Askı                      
Geyik                    
Şu                          
Kemer                   
Çakmak               
Perde                   
Koltuk                  
Kanepe                  
Servet                  
Kırpma aleti               
Ayakkabı               
Bilgi                      
Gözlük                  
Somun                
Kişi                      
Kerpeten               
Pijama
                
 

Bu bölüm " İNGİLİZCEYE GİRİŞ " adlı kitabın " Çoğul Yapılma Kuralları " konusunun özetlenmiş bir bölümünü içermektedir.
Konuyu tam olarak anlayıp alıştırmaları yapmadan bir sonraki derse geçmeyiniz.

Kitap ve Cd dağıtımına henüz başlanmamıştır.
Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere irtibata geçmeyiniz.

Erhan SARIOĞLU

Kişiye Özgü İngilizce eğitiminde 20 Yıllık İmza

 

 
 
 
SİSTEM BİLGİLERİ FAYDALI BİLGİLER   COPYRIGHT
ANASAYFA TÜRKÇE MÜLAKATI İÇERİĞİ ZİYARETÇİ YORUMLARI ©2012 | ERHAN SARIOĞLU
MATEMATİKSEL İNGİLİZCE NEDİR KELİME TÜRETME KİMLER ÖĞRENCİMİZ  
İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI KİTAP & ÖZET DERSLER DERSLERE KATILIM KOŞULLARI
    RADIO ENGLISH FM ® Call us Now!
FOLLOW US
 
  0212 227 73 32

 


Ziyaretçi Mevcut
Matematiksel İngilizce Eğitimi ® 5 Ayda İngilizce Kursu

 

© Radio English FM | © English FM | © Bir Başka Gözden İngilizce | © Matematiksel İngilizce | © Sayısal İngilizce are trademarks of Erhan Sarıoğlu.

Ders 1:
.
  Ders 2:
.
  Ders 3:
Ders 4:
Ders 5:
.
  Ders 6:
.
  Ders 7:
.
  Ders 8:
.
  Ders 9:
.
  Ders 10: