Sesli Oku    Durdur İçindekiler
Sesli Oku    Durdur


DERS 3:
İngilizcede Zamirler


İngilizcede her şeyden önce bilinmesi gereken temel kelimeler vardır. Bu kelimeler aynen Türkçede olduğu gibi isimlerin yerine kullanılır ve “zamir" diye adlandırılır.

Sesli Oku    Durdur

1. He, She, It... / Şahıs Zamirleri

İngilizcede Şahıs Zamirleri
İlk olarak “şahıs zamirleri" üzerinde duracağız. Doğadaki her bir nesnenin mutlaka bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Her zaman cümlenin öznesi ( olayı yapan yada yaptıran varlık ) konumunda başta bulunurlar ve cümle içinde başka bir işlevleri yoktur, yerleri asla değiştirilemez.

      He     Erkekler için        O
      She     Kadınlar için        O
      It     Cansızlar için        O
      We          Biz
      You          Sen, Siz
      They          Onlar
      I          Ben


Sesli Oku    Durdur

2. His, Her, Its... / İyelik Zamirleri

İngilizcede İyelik Zamirleri
İkinci grupta ise zamirlerin iyelik hallerini inceleyeceğiz. İsmin kime ait olduğunu belirterek daha evvel açıkladığımız şahıs zamirlerine ( He, She, It, We, You, They, I ) ait alt öğeleri başka bir ifade ile bu zamirlerin sahip olduğu bir şeyleri (nesneleri ) anlatacağız.

       His      Erkekler için      Onun
       Her      Kadınlar için      Onun
       Its      Cansızlar için      Onun
       Our                                 Bizim
       Your                     Seni, sizin
       Their                       Onların
       My                         Benim

Burada unutulmaması gereken en önemli nokta bu zamirlerden sonra mutlaka bir ismin geldiğidir. Tek başlarına kullanımları kesinlikle yoktur.

       His     + İSİM        His      book
       Her        Her     book
       Its        Its       tail
       Our        Our     book
       Your        Your    book
       Their        Their   book
       My        My      book 

Görüldüğü gibi arkalarına bir isim alarak ismin kime ait olduğunu belirtirler.

His school
Onun okulu
His mother
Onun annesi
His job
Onun işi
His girl friend
Onun kız arkadaşı

Her pocket
Onun cebi
Her pen
Onun kalemi
Her life
Onun hayatı
Her dictionary
Onun sözlüğü

Our armchair
Bizim koltuğumuz
Our living room
Bizim oturma odamız
Our teacher
Bizim öğretmenimiz

Your father
Senin baban
Your car
Senin araban
Your mistake
Senin hatan
Your book
Senin kitabın

Their secretary
Onların sekreteri
Their house
Onların evi
Their television
Onların televizyonu

My exam
Benim sınavım
My raincoat
Benim yağmurluğum
My sister
Benim kız kardeşim

Sesli Oku    Durdur

3. His, Hers, Mine... / İlgi Zamirleri

İngilizcede İlgi Zamirleri
Bu kategoride ise iyelik zamirlerinin isimlerle kullanılarak verdiği anlamları tek kelime ile karşılayan ilgi zamirleri üzerinde duracağız.

Örneğin, benim arabamın İngilizce karşılığı “my car” dır. Eğer “benim arabam" daha evvel cümle içinde kullanılmışsa ikinci cümlede bunu tekrarlamak zorunda değiliz.

Yani benim arabam yerine “benimki" diyebiliriz. İşte benimki, seninki, onunki... gibi kelimelere biz ilgi zamirleri diyeceğiz. Dikkat edilirse bu kelimeler durup dururken kullanılamazlar başka bir deyişle bu kelimelerin anlamları daha evvelden bilinmelidirler.

Benim arabam   yerine   benimki
Onun kitabı   yerine   onunki
Bizim evimiz   yerine   bizimki

 His  Erkekler için  Onunki
 Hers  Kadınlar için  Onunki
 -----  Cansızlar için  ----------
 Ours    Bizimki
 Yours    Seninki, Sizinki
 Theirs    Onlarınki
 Mine    Benimki


His school onun okulu his onunki
His pen onun kalemi his onunki
His car onun arabası his onunki
       
Her father onun babası hers onunki
Her book onun kitabı hers onunki
Her life onun hayatı hers onunki
       
Our dog bizim köpeğimiz ours bizimki
Our house bizim evimiz ours bizimki
Our picture bizim resmimiz ours bizimki
       
Your table senin masan yours seninki
Your teacher senin öğretmenin yours seninki
Your mother senin annen yours seninki
       
Their flower onların çiçeği theirs onlarınki
Their garden onların bahçesi theirs onlarınki
heir cat onların kedisi theirs onlarınki
     
My exam benim sınavım mine benimki
My face benim suratım mine benimki
My pen benim kalemim mine benimki


Sesli Oku    Durdur

4. Him, Her, Me... / İsmin Hallerini Almış Zamirler

İngilizcede İsmin Hallerini Almış Zamirler
Türkçede sık sık karşımıza ismin halleri çıkar (e-a-de-da..) İngilizcede ismin hallerini göremeyiz. İsmin hallerini almış ve cümle içinde anlam kazanan bazı zamirler vardır. Bunlar Türkçeye kulağa hoş geldiği gibi çevrilir. Bu son gurupta bu tip zamirleri inceleyeceğiz.

    Him     Erkekler için    Ona,onu,onda, ....
    Her     Kadınlar için    Ona,onu,onda, ....
    It     Cansızlar için    Ona,onu,onda, ....
    Us         Bize,bizi,bizde, ...
    You      Sana,seni,sende, ...
    Them      Onları,onlara,onlarda, ...
    Me      Bana,beni,bende, ...

Yukarıdaki zamirler ismin tüm halleri için kullanılır. Örneğin “me" cümle içinde "bana, beni, bende" anlamları kazanabilir.

Beni sinemaya götür
Bana bir kalem ver

Örneklerinde altı çizili yerlere “me" gelir ve Türkçeye en uygun çeviri yapılır. Buradaki önemli nokta bu zamirlerin mutlaka S V O N B Y Z formülünde nesne kısmında yer almasıdır. Yani cümlede asla özne konumunda bulunamazlar ve bu tip zamirlerle cümleye başlanamaz.

Aşağıda şu ana kadar incelediğimiz dört grup zamir topluca görülmektedir.

Şahıs İyelik İlgi İsmin Halini Almış
He His His Him
She Her Hers Her
It Its --- It
We Our Ours Us
You Your Yours You
They Their Theirs Them
I My Mine Me


Sesli Oku    Durdur

1.5. İngilizce Ödevler

Aşağıdaki boşlukları uygun karşılıkları ile doldurunuz.

amcam
annemiz
karısı
O
Onlarınki
İşi
Ona
Seninki
Sen
Çalışkan kız kardeşim
Çantası
Benimki
Onlar
Baban
Sana
İlginç arabası
Tehlikeli köpekleri
Bizimki
Büyük çantamız
Kuvvetli kolları
Yağmurluğum
Biz
Bebekleri
Tamir çantası
Onu
Perdeleri
Onlara
Pahalı paltosu
Seni
Onların mutlu günü
Güzel karısı
Ona
Mini eteği
Etkileyici görüntüsü
Onunki
Yaramaz kızın
Şemsiyesi
Beni
Okulum
Annemiz
Onlar
Kız arkadaşım
Ben
Cebi
Bizimki
Tuhaf kalemi
Hayatı
Sözlükler
Seninki
Koltuğumuz
Oturma odan
Seninki
Öğretmeni
Zengin baban
Hatan
Onunki
Onlar
Kırmızı arabam
Kitabı
Onlara
Masaları
Çirkin sekreteri
Bize
Küçük evleri
Televizyonumuz
Ona
Tembel erkek kardeşi
Onları
Kalemim
Kuyruğu
Bana
Yakın okulu
İlginç hayatın
O
Resmimiz
Bizimki
Yuvarlak masaları
Tecrübeli öğretmenim
Bizi
Senin gül bahçen
Onların kedisi
Onlar
Sobası
Güzel ülkemiz
Kirli gömleğim
Onlarınki
Uzun boylu müdürüm
Ben
Sabırsız babası
Ev adresimiz
Sana
Elmas yüzüğün
Yeni kasabaları
Sen
Zengin amcası
Tembel köpeğimiz
Bize
Yorgun arkadaşım
Siyah kazağı
Onların başarılı oyunu
Suratın
Ben
Onları
Sana
Pahalı yüzüğün
Eski saati
Tehlikeli sokağımız
Onun altın kolyesi
Kırmızı ceketim
Şişman dayıları
Islak elim
Kocası
Bana
Onunkiler
O
Cesur koruması
Bizimkiler
Ona
Yavaş spor araban
Onun boş cüzdanı
Pahalı eteğim
Sizinki
Onların sıcak yatakları
Odası
Size
Temiz evimiz
Kanepeniz
Onları
Biz
Siz

Bu bölüm " İNGİLİZCEYE GİRİŞ " adlı kitabın " Zamirler" konusunun özetlenmiş bir bölümünü içermektedir. Konuyu tam olarak anlayıp alıştırmaları yapmadan bir sonraki derse geçmeyiniz.

Kitap ve Cd dağıtımına henüz başlanmamıştır. Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere irtibata geçmeyiniz.

Erhan SARIOĞLU
Kişiye Özgü İngilizce eğitiminde 25 Yıllık İmza