Ziyaretçi Yorumları & FORUM Derslere Katılım Koşulları Kimler Öğrencimiz
 
 

Ziyaretçi yorumlarını okuyabilir, dilerseniz siz de düşüncelerinizi diğerleriyle paylaşabilirsiniz...

 

Matematiksel İngilizce Eğitimine katılımcı olabilmek için bazı kriterler gerekmektedir...

 

Halihazırda ders almakta olan öğrencilerimizden bazılarına yer verilmiştir...

 
   
  Anasayfa
  Ders Sistemi Nedir
  İngilizce Cümle Yapısı
   
  Türkçe Mülakatı İçeriği
  Kelime Türetme
  Kitap & Özet Dersler
   
                İLETİŞİM BİLGİLERİ
 


 


Başlarken,

Bu bölümde açıklanmaya çalışılan konular tüm İngilizcede karşımıza çıkacak genel malzeme yapılarıdır.

Derslerde kullandığımız birinci kitabımızın başlangıç konularından alınan özet bilgiler sizlere kolaylık olsun diye 10 derse bölünmüş ve sırası ile tek tek irdelenmiştir. 10.dersin sonunda ise tüm malzeme bilgisi çeşitli cümlelere uygulanmış ve yüklem dışında cümle dizilişleri ortaya çıkarılmıştır.

3 cilt, sayısız bölüm ve binlerce cümleden oluşan " Bir Başka Gözden İngilizce " adlı setin tamamını burada yayınlamak elbette ki söz konusu değildir.

Kitaplar bilgisayar ortamına özetlenerek aktarıldığından, topoğrafik hatalar olabilir.

Kitap ve CD'lerden sadece mevcut öğrencilerimiz yararlanabilmektedir. Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere
irtibata geçmeyiniz.

Yararlanmanız dileğimle,

Erhan SARIOĞLU

 

 
DERS 7 :

İngilizcede Article Kavramı

 


1. a-an


a - an isimlerin önüne gelerek onların bütün dünyadaki benzerleri içinden “herhangi bir" tanesi olduğunu anlatırlar. İsimlere genel bir durum katarak onları aleladeleştirirler.

Bir koyun sürüsünden hiç bir ayrım yapmaksızın bir tanesini alalım seçtiğimiz koyun tüm benzerleri içinden herhangi biridir. Yani genel anlamda dünyada birbirlerine benzeyen koyunlardan herhangi bir tanesidir. Başka bir ifade ile gittiğimiz lokantada garsondan isteyeceğimiz her tabak genel anlamı içinde herhangi bir tabaktır.

İngilizcede biz isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren, herhangi bir anlamı veren bazı eklere gereksinim duyarız. Bu ekler İngilizce gramerinde   “article" diye adlandırılır. Maalesef açıklamaya çalıştığımız bu izah tarzı Türkçede yoktur.Bu yüzden İngilizce öğrenimine yeni başlayanlar zaman zaman bu konuyu anlamakta zorluk çekerler. Bu konuyu anlamanın tek yolu article’ları Türkçeleştirmek yerine neden ve nerede kullanıldıklarını çok iyi kavramaktır.

 A ) İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa  ( a ) sesli bir harf ile başlıyorsa ( an ) getirilir.

a book                      bir kitap
a pen                        bir kalem
a student                   bir öğrenci
an apple                    bir elma
an engineer                bir mühendis
an inspector               bir dedektif

B ) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sesli ve sessiz harf kavramı isimlerin okunuşları ile ilgilidir.Örneğin İngilizcede hour kelimesi “h" kendisinden önce sesli bir harf geldiği için söylenmez. Bu yüzden “aur" diye okunur. A sesli bir harf olduğundan an hour şeklini alır. Yine İngilizcede “u"  “yu" diye telaffuz edildiğinden “a university" şeklindedir. Kısaca isimler yazılışlarına göre değil okunuşlarına göre “a veya an" alırlar.

C )  “a ve an" mutlaka isimlerin önüne gelmelidir. Çünkü sıfatlar ve fiiller sayılamaz. Sayılamayan nesnenin tekili çoğulu olmaz.

a pen
an apple

D )
İsim mutlaka tekil olmalıdır. Çoğullar “ a ve an “ almazlar.

a bags
a jackets      olamaz....

E ) Sayılamayan isimlerin önüne “ a ve an “ gelmez.

a weather              bir hava
a water                  bir su             olamaz...

F ) Sıfatlar sayılamadığından “ a ve an “ almazlar.

a big
a short         olamaz...

G ) Sıfat tamlamaları “ a ve an “ alabilirler.

a poor man             fakir bir adam
a happy couple       mutlu bir çift          

H )  Sayılarda ve ölçülerde “ a – an “ bir anlamında sıkça kullanılır.

a hundred          yüz
a tousand          bin
a quarter           çeyrek

a dollar             bir dolar

I )  Sayılamayan isimlerin sayılabilir hale getirilmesi için bir anlamında kullanılır.

a piece of bread       bir parça ekmek
a pair of shoes         bir çift ayakkabı

a glass of water       bir bardak su
a cup of tea             bir fincan çay

J ) Daha evvel tanınmayan özel isimlerin bir başka kişiye aktarılmasında bir anlamında kullanılır.

a
  Mr.    Smith
a  Mrs.  Tanyel
a  Miss. Keser
a  Mr.    Lenon

2. The

Yukarıda “a ve an" i  açıklarken bir koyun sürüsünden bahsetmiştik. Seçim yapmaksızın herhangi birini aldığımızda “a ve  an" kullanmak zorunda olduğumuzu artık biliyoruz. Eğer o koyunu eve getirirsek artık o, bilinen bir koyun olmuştur yani dünyadaki benzerlerinden ayrılmış “ a ve an “ özelliğini bırakmıştır. İşte bilinen bir ismi belirttiğimizde “ the “ kullanılır.

Kısaca bir pencereyi aç dediğimizde a veya an pencereyi aç dediğimizde ise “ the “  kullanılır. The sayısal bir değere sahip değildir bu yüzden tekiller ve çoğullar ile kullanılabilir sadece onların bilinip bilinmediğinden bahseder.

the book          kitap
the books        kitaplar
a book             herhangi bir kitap
a books           kesinlikle olmaz.


Şimdi “ a ve an ” ile “ the “ yı kıyaslayalım.bana bir kitap ver derken                     a book

bana kitabı ver derken                         the book

arkada bir pencere aç derken              a window


arkadaki pencereyi aç derken              the window  
                                                        

A )  Doğa ile ilgili bir tane olan isimlerle

the world                  dunya
the moon                 ay
the sky                    gökyüzü
the sun                    güneş
the North pole           kuzey kutbu
the South pole          güney kutbu
the sea                    deniz
the earth                  dunya
the air                      hava
the universe              evren
the past                   geçmiş
the future                 gelecek
the weather              hava
the wind                   rüzgar
the rain                    yağmur

B ) Coğrafi isimlerin önüne

dağlar                     the Alps
nehirler                   the river Nile
denizler                  the Black Sea
okyanuslar              the Pasific Ocean
adalar                     the Bahamas

C ) Özel isimler kesinlikle “ the “ almazlar

the Linda               the Tom
the Ankara             the Konya    olamaz...

D ) Ülkelere “ the “ almazlar

the Ankara           the America
the Englnad          the Japan       olamaz...

E ) Birleşik devletlerden oluşan ülkeler “ the “ alırlar.

the United States of America
the United Kingdom
the United Arabic Emirates

F ) Ülke insanlarını kastetmek için “ the “ kullanılır.

the Turkish
the English
the Japanese

G ) Üniversite isimleri önlerine “ the “ alırlar ve “ of “ ile kullanılırlar.

the University of Arizona
the University of California

H )  Gazete, bina imparatorluk, hanedanlık,özel gemi ve tren isimleri önlerine “ the “ alır.

the Taj Mahal
the Eiffel Tower
the Mona Liza
the Times
the Ottoman Empire
the Orient express
the Titanic

H )   Aile isimleri  “ the “ alırlar.

the Smiths
the Aksoys

H )  Bilim dalları “ the “ almadan kullanılır.

Economics             ekonomi
Engineering            mühendislik
Geography             coğrafya
Law                       hukuk
Mathematics          matematik
Philosophy             felsefe
Psychology            psikoloji

I )   Belirli sayılar  “ the “ alır .

the first
the second

the seventh

I ) Aşağıdaki isimler “ to-from-of-at-in-on “ preposition’ları ile kullanıldığında “ the “ almazlar.

bed             yatak                     class         sınıf
church        kilise                      court        mahkeme
prison         hapishane               jail           hapishane
trouble       sıkıntı                      town        kasaba
college       üniversite                school      okul
vacation     tatil                        work        
breakfast    kahvaltı                   lunch       öğlen yemeği
dinner        akşam yemeği         supper     akşam yemeği

J )  Aşağıdaki isimler “ the “ almazlar.

hell           cehennem
heaven     cennet   
paradise   cennet   

K )  Aşağıdaki isimler tek başlarına kullanıldığında “ the “ almazlar.

north       kuzey       south    güney
west        batı          east      doğu        

L )  Oyunlar ve spor dalları “ the “ almazlar

bridge                     poker
fooball                    basketball

M )  Next ve last zaman anlamında kullanıldığında  “ the “ almazlar. Ancak aşağıdaki gibi kullanılırlar.

the next  train               bir sonraki
the last   train               son ( en son )
 

N )   Müzik aletleri ve icatlar “ the “ ile kullanılır.

the piano               the telephone
the radio                the televisio

Önemli Not:

İngilizcede Türkçede olduğu gibi bir çok anlam içeren kelimeler olabilir. A ve an ile onların isimmi yoksa sıfatmı oldukları kolayca ayırt edilebilir. Örnek olarak patient’ın iki anlamı vardır. Bunlardan biri hasta diğeri ise sabırlı dır.

a  patient                dediğimizde           bir hasta

    patient                dediğimizde           sabırlı              anlamları kazanır. 

Biliyoruzki sıfatlar kesinlikle sayılamaz bu nedenle a veya an alamazlar, o halde  a patient kesinlikle bir isimdir. Patient  ise “ a  “ almadığı için bir sıfattır.

 Aşağıda görülen altı çizili kelimelerin yerine veya boşluklara gelebilecek en uygun seçenekleri bulunuz.


1.   Zamana ihtiyacım var.

a)       a time
b)       an time
c)       the time 
d)       time


2.   Dün caddede dilenen bir adam vardı. Adam herkese bağırıyordu
.

a)     in the street   /   a man     /    the man
b)     in the street   /   the man /     a man
c)     in street         /   a man    /     the man
d)     in street         /   a man    /     man  


3.   Yumurtaları dikkatlice sepete yerleştirdi.


a)     the eggs     /   in basket
b)     eggs           /   in the basket
c)     the eggs     /   in the basket
d)     eggs           /   in basket  


4.   Gökyüzünde tuhaf bir uçak vardı.


a)     in the sky   /   an strange plane
b)     in sky         /   the strange plane
c)     in a sky      /   strange plane
d)     in the sky  /   a strange plane


5.   Bir pencere aç.


a)  a window                 b)     an window
c)  window                   d)     the window


6.    
Pencereyi aç.


a)   the window            b)     a window
b)     an window             d)     window


7.     Linda sinemaya gitti.


a)     to the cinema
b)     to cinema
c)     the cinema
d)     a cinema


8.     ------ South Pole


a)   a  South Pole 
b)  an South Pole
c)   the South Pole
d)  South Pole


9.         
----- America


a )  the america

c)     America
d)     an America
e)     a  America  


10.     
Kalemler buradaydı.


a)     the pens
b)     pens
c)     a pens
d)     an pens


11.     
Kediyi
besledin mi?

a)     the cat
b)     a cat
c)     an cat
d)     cat


12.     
Kırmızıyı severim.


a)     a red
b)     red
c)     the red
d)     an red


13.    Türkiye büyük bir devlettir.


a) Turkey          /    the big state
b)    the Turkey   /    a big state
c)  Turkey         /    an big state
d)    Turkey         /    a big state


14.    ---- Orient express  


a)         an Orient express
b)         Orient express
c)         the orient express
d)         a orient express


15.      
Bu gün işe gelmedi.


a)          to the work
b)         to work
c)          work
d)         a work


16.    Radyoyu neden açmıyorsun?


a)         radio
b)         the radio
c)         a radio
d)         an radio


17.    Robert yıllar önce bir şöfördü.


a)         Robert           /    the driver
b)         Robert           /    a driver
c)         The Robert   /     a driver
d)         The Robert   /     the driver


18.    Büyük bir ev satın almalıyım.


a)         a big house
b)        an big house
c)        big house
d)        the big house


19.    Şişman adam yavaşça masaya vurdu.


a)      the fat man   /     the table
b)      a fat man      /    the table
c)      fat man         /    a table
d)      an fat man    /    an table


20.    ----- Ottoman Empire


a)      the
b)      ----
c)      a
e)          an


21.    Türkler Orta Asyadan göç etmişlerdir.


a)      Turks          /   from Middle Asia
b)      the Turks   /    from Middle Asia
c)      the Turks   /    from the Middle East
d)      Turks         /    from  Middle East


22.    Küpelerime dokunma.


a)      the rings
b)      rings 
c)      a rings
e)         my rings


23.    Kumsaldaydık.


a)      on the beach
b)      on a beach
c)      on beach
e)           on an beach


24.    ----- Kingdom of  Spain


a)      the
b)      ----
c)      a
d)      an

Bu bölüm " İNGİLİZCEYE GİRİŞ " adlı kitabın " article " konusunun özetlenmiş bir bölümünü içermektedir.
Konuyu tam olarak anlayıp alıştırmaları yapmadan bir sonraki derse geçmeyiniz.

Kitap ve Cd dağıtımına henüz başlanmamıştır.
Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere irtibata geçmeyiniz.

Erhan SARIOĞLU

Kişiye Özgü İngilizce eğitiminde 20 Yıllık İmza

 

 
 
 
SİSTEM BİLGİLERİ FAYDALI BİLGİLER   COPYRIGHT
ANASAYFA TÜRKÇE MÜLAKATI İÇERİĞİ ZİYARETÇİ YORUMLARI ©2012 | ERHAN SARIOĞLU
MATEMATİKSEL İNGİLİZCE NEDİR KELİME TÜRETME KİMLER ÖĞRENCİMİZ  
İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI KİTAP & ÖZET DERSLER DERSLERE KATILIM KOŞULLARI
    RADIO ENGLISH FM ® Call us Now!
FOLLOW US
 
  0212 227 73 32

 


Ziyaretçi Mevcut
Matematiksel İngilizce Eğitimi ® 5 Ayda İngilizce Kursu

 

© Radio English FM | © English FM | © Bir Başka Gözden İngilizce | © Matematiksel İngilizce | © Sayısal İngilizce are trademarks of Erhan Sarıoğlu.

Ders 1:
.
  Ders 2:
.
  Ders 3:
Ders 4:
Ders 5:
.
  Ders 6:
.
  Ders 7:
.
  Ders 8:
.
  Ders 9:
.
  Ders 10: