Ziyaretçi Yorumları & FORUM Derslere Katılım Koşulları Kimler Öğrencimiz
 
 

Ziyaretçi yorumlarını okuyabilir, dilerseniz siz de düşüncelerinizi diğerleriyle paylaşabilirsiniz...

 

Matematiksel İngilizce Eğitimine katılımcı olabilmek için bazı kriterler gerekmektedir...

 

Halihazırda ders almakta olan öğrencilerimizden bazılarına yer verilmiştir...

 
   
  Anasayfa
  Ders Sistemi Nedir
  İngilizce Cümle Yapısı
   
  Türkçe Mülakatı İçeriği
  Kelime Türetme
  Kitap & Özet Dersler
   
                İLETİŞİM BİLGİLERİ
 


 


Başlarken,

Bu bölümde açıklanmaya çalışılan konular tüm İngilizcede karşımıza çıkacak genel malzeme yapılarıdır.

Derslerde kullandığımız birinci kitabımızın başlangıç konularından alınan özet bilgiler sizlere kolaylık olsun diye 10 derse bölünmüş ve sırası ile tek tek irdelenmiştir. 10.dersin sonunda ise tüm malzeme bilgisi çeşitli cümlelere uygulanmış ve yüklem dışında cümle dizilişleri ortaya çıkarılmıştır.

3 cilt, sayısız bölüm ve binlerce cümleden oluşan " Bir Başka Gözden İngilizce " adlı setin tamamını burada yayınlamak elbette ki söz konusu değildir.

Kitaplar bilgisayar ortamına özetlenerek aktarıldığından, topoğrafik hatalar olabilir.

Kitap ve CD'lerden sadece mevcut öğrencilerimiz yararlanabilmektedir. Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere
irtibata geçmeyiniz.

Yararlanmanız dileğimle,

Erhan SARIOĞLU

 

 
DERS 5 :

Cümle Uygulamaları

 


Emir cümlelerinde özne olmayıp,direk fiille başladığına,oluş cümlelerinin “Bu olmak budur" yapısında olduğuna ve İngilizce cümle dizilişinde gizli özne olmadığına daha evvel değinmiştik.

Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyin. Şu  ana  kadar  öğrendiğimiz tüm  zamir ve preposition’lar cümle içlerinde topluca kullanılmıştır.

Onu masaya bırak.                                    Bırak it on masa
 
                                                                V     N     Y

Onu bu akşam çağırma.                             Çağırma her bu akşam

                                                                
V           N        Z

Onları kasaya koy.                                     Koy them in kasa

                                                                
V       N        Y

Karısı onu saat üçte aradı.                          His wife aradı him at saat üç

                                                                
S            V      N       Z

Beni yarın parka götürecek.                        He götürecek me to park yarın

                                                               
 S       V          N       Y       Z

Onları tamamıyla anlamadık.                      We anlamadık them tamamıyla

                                                                
S          V           N       B

Amcam hafta sonları bizi arar.                     My uncle arar us at hafta sonları
                                                             
   
S               V    N         Z  


Yeni evimizi dün akşam boyadılar.            They boyadılar our new house dün kşam  
                                                               S         V                N                   Z

Seni iki gün sonra arayacağım.                   I arayacağım you in iki gün
                                                                S       V          N       Z

Kız kardeşini hava alanından alacak           
She alacak her sister from hava alanı.
                                                                S         V          N                   Y

Dayımı üç senedir görmedim.                     I görmedim my uncle for üç sene.
                                                              S      V               N            Z  

Müdür bizi dün odasına çağırdı                  
Müdür çağırdı us to his room dün.
                                                                S           V     N        Y            Z

Arabasını garajda bıraktı.                          
He bıraktı his car in garaj.
                                                              
S     V        N         Y  


Babası dün akşam Ankara’daydı.               
Her father olmak in Ankara dün.
                                                                S                V           Y         Z

Onları tanımıyorum.                                   I tanımıyorum them.
                                                               S         V          N

İki gün önce kitabını okulda kaybetti.        She
kaybetti her book at okul iki gün önce.
                                                              
S         V            N            Y            Z     

Pis ayakkabıların ile halıda yürüme.           Yürüme on halı with your dirty shoes.
          
                                                    V          Y              B

Elleri kirliydi.                                           Her hands olmak kirliydi.
                                 
          
                   S                  V         N   

Benim suyumu içdi.                                 He içdi my water.

          
                                                   
S    V         N

Amcam bizi dün sinemaya götürdü.          My uncle götürdü us to sinema dün.
                                  
       
                    S                 V       N       Y         Z

Yıllarca babasını her yerde aradı.              He aradı his father her yerde for yıllar.
                                                              S     V          N               Y            Z

Benimkini götürme.                                 Götürme mine.
  
                                                            V              N

Seni özleyeceğiz.                                  
Biz özleyeceğiz you.
                                                            
S          V          N

Onunki çok pahalı.                                 
His olmak çok pahalı.
                                                            
S        V          N

Aylarca beni görmediler.                         
They görmediler me for aylar.
                                
          
                   S          V           N      Z

Karısını terk etti.                                     
He terk etti his wife.
                                                             
S       V           N

Çiçeği eliyle tutamıyordu.                        
She tutamıyordu çiçeği with her hand.
                                  
                            S           V            N            B

Ona dokunma.                                        Dokunma
it.
                                                             
V            N


Evimizin güzel bir bahçesi var.                
Our house sahip güzel bir bahçeye.

                                
          
                  
S                  V              N

Aşağıdaki ilk üç örnekte “her-our-my" gelemez. Çünkü bu zamirlerden sonra mutlak surette bir isim gelmek zorundadır.Örnekler incelendiğinde isimlere rastlamak mümkün değildir. O halde bunların yerine “hers-ours-mine" gelmek zorundadır.
( her car-our father-my book )


Bu onun degil.                               Bu olmamak
hers.

                                                  
 S       V          N

Bu ev bizim.                                  Bu ev olmak ours.
                                                  
S         V       N

O benim.                                      It olmak mine.
                                                  
S     V       N

Arabalarını her akşam yıkıyorlar.    They yıkıyorlar their car her akşam.
                                  
        
         S         V           N                Z 

Onu sevmiyorum.                          I sevmiyorum him.
                                                  
S   V             N

Para hayatını değiştirdi.               Para değiştirdi his life
                                                  
S         V         N           

Borsada herşeyini kaybetti.           He kaybetti  everything  at borsa.
                                                  
S        V            N              Y

Seni yarına kadar burada beklerim. I beklerim you here until tomorrow.
                                  
            
     S     V        N      Y               Z

Dört gün evvel Antalya’daydılar.     They olmak in Antalya  dört gün ago.
                                                  
S          V          Y                Z

Pazarları evde televizyon seyrederim.   I seyrederim televizyon at home on pazarları.
                                                   
    
S        V           N             Y               Z

Geçen haftadan beri buradayız.      We olmak here since last week.
                                                  
S       V        Y             Z

Yirmi yıllık evliydiler.                      Onlar olmak evli for yirmi yıl.
                                                  
S         V      N          Z

Masada arkadaşı ile dans ediyordu.She dans ediyordu with her friend on masa.
                                                 
 
S           V                       B              Y

Yarın partiye gitmeyeceğim.           I gitmeyeceğim to party tomorrow.
                                                  
S        V              Y             Z


Bu bölüm " İNGİLİZCEYE GİRİŞ " adlı kitabın " Uygulamalar " konusunun özetlenmiş bir bölümünü içermektedir.
Konuyu tam olarak anlayıp alıştırmaları yapmadan bir sonraki derse geçmeyiniz.

Kitap ve Cd dağıtımına henüz başlanmamıştır.
Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere irtibata geçmeyiniz.

 

Erhan SARIOĞLU

Kişiye Özgü İngilizce eğitiminde 20 Yıllık İmza

 

 
 
 
SİSTEM BİLGİLERİ FAYDALI BİLGİLER   COPYRIGHT
ANASAYFA TÜRKÇE MÜLAKATI İÇERİĞİ ZİYARETÇİ YORUMLARI ©2012 | ERHAN SARIOĞLU
MATEMATİKSEL İNGİLİZCE NEDİR KELİME TÜRETME KİMLER ÖĞRENCİMİZ  
İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI KİTAP & ÖZET DERSLER DERSLERE KATILIM KOŞULLARI
    RADIO ENGLISH FM ® Call us Now!
FOLLOW US
 
  0212 227 73 32

 


Ziyaretçi Mevcut
Matematiksel İngilizce Eğitimi ® 5 Ayda İngilizce Kursu

 

© Radio English FM | © English FM | © Bir Başka Gözden İngilizce | © Matematiksel İngilizce | © Sayısal İngilizce are trademarks of Erhan Sarıoğlu.

Ders 1:
.
  Ders 2:
.
  Ders 3:
Ders 4:
Ders 5:
.
  Ders 6:
.
  Ders 7:
.
  Ders 8:
.
  Ders 9:
.
  Ders 10: