Ziyaretçi Yorumları & FORUM Derslere Katılım Koşulları Kimler Öğrencimiz
 
 

Ziyaretçi yorumlarını okuyabilir, dilerseniz siz de düşüncelerinizi diğerleriyle paylaşabilirsiniz...

 

Matematiksel İngilizce Eğitimine katılımcı olabilmek için bazı kriterler gerekmektedir...

 

Halihazırda ders almakta olan öğrencilerimizden bazılarına yer verilmiştir...

 
   
  Anasayfa
  Ders Sistemi Nedir
  İngilizce Cümle Yapısı
   
  Türkçe Mülakatı İçeriği
  Kelime Türetme
  Kitap & Özet Dersler
   
                İLETİŞİM BİLGİLERİ
 


 


Başlarken,

Bu bölümde açıklanmaya çalışılan konular tüm İngilizcede karşımıza çıkacak genel malzeme yapılarıdır.

Derslerde kullandığımız birinci kitabımızın başlangıç konularından alınan özet bilgiler sizlere kolaylık olsun diye 10 derse bölünmüş ve sırası ile tek tek irdelenmiştir. 10.dersin sonunda ise tüm malzeme bilgisi çeşitli cümlelere uygulanmış ve yüklem dışında cümle dizilişleri ortaya çıkarılmıştır.

3 cilt, sayısız bölüm ve binlerce cümleden oluşan " Bir Başka Gözden İngilizce " adlı setin tamamını burada yayınlamak elbette ki söz konusu değildir.

Kitaplar bilgisayar ortamına özetlenerek aktarıldığından, topoğrafik hatalar olabilir.

Kitap ve CD'lerden sadece mevcut öğrencilerimiz yararlanabilmektedir. Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere
irtibata geçmeyiniz.

Yararlanmanız dileğimle,

Erhan SARIOĞLU

 

 
DERS 1 :

Genel Türkçe Kavramları

 

1.TÜRKÇE BİLGİSİ 

İngilizce öğrenmek isteyenlerin önündeki en büyük problemlerden bir tanesi yeterince Türkçe dilbilgisi bilmemektir. Çünkü insanlar belli bir yaştan sonra bebekler gibi yaşayarak İngilizce öğrenemeyecekleri için öğrenmenin en kalıcı ve temel kısmı yabancı dili kurallarına göre öğrenmektir. Bu da o dilin kendi ana dilinizle benzer ve farklı taraflarını algılamanızla olur.

Tabi ki bunu yapabilmek içinde iyi Türkçe altyapısına ihtiyaç vardır. Türkçe temel gramer yapıları ve özellikleri bilinmeden İngilizce öğrenilemeyeceği unutulmamalıdır.

İlk olarak Türkçe dilbilgisini oluşturan temel kelime yapıları üzerinde duracağız. Bu yapıların çok iyi bilinmesi İngilizceyi daha şimdiden büyük ölçüde halletmeniz anlamına gelecektir. Sakın bunları bildiğiniz ve gereksiz oldukları izlemine kapılmayın. İleride yapacağınız hataların büyük kısmını buradaki bilgiler oluşturacaktır. Bu yüzden bu konuları mutlak surette çok iyi bilmek zorundasınız.

1.1. Nesne

Doğada var olduğunu bildiğimiz, göremesek de varlığını algıladığımız her türlü şey bir nesnedir. Kısaca tabiatın kendisi bir nesnedir.

kuş             
su             
hava
kalem     
masa
okul
sıra
koltuk

Yukarıdaki kelimeler incelendiğinde var olan her şeyin nesne olduğu kolayca anlaşılır.

1.1.1. İsim

İnsanlar aralarında konuşurken var olan bu nesneleri birbirlerine anlatabilmek için bazı kelimelere ihtiyaç duyarlar. Bu kelimeler nesnelerin adlarıdır. Yukarıda yazdığımız kelimeler aslında var olan o nesnelerin isimleridir. Kısaca doğada her nesnenin mutlak surette kendini tanıtan bir ismi vardır ve isim nesnenin ayrılmaz parçasıdır.

1.1.2. Sıfat

Nesneleri şekil, büyüklük, nitelik olarak tanımlayan kelimelere denir. Sıfatlar isimleri niteler ve isimlerin belirgin özelliklerini tanımlarlar.

kısa
uzun
büyük
küçük
şişman
zayıf
çalışkan
tembel

1.1.3. Zamir

İsimlerin yerine geçen kelimelerdir yani isimleri bir kaç kez tekrar etmemek için onların kotlanmasıdır ve doğadaki bütün nesnelerin bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır.

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

1.2. Tamlamalar

1.2.1. İsim Tamlaması

İki tane ismin arka arkaya gelerek yaptığı tamlamalardır.

okul kapısı
bahçe duvarı
çocuk parkı
kalem kutusu

1.2.2. Sıfat Tamlaması

Bir sıfattan sonra isim getirilerek yapılan tamlamalardır.

kırık masa
kötü adam
çirkin ev
şişman kız
kirli elbise

1.3. Özne

Cümledeki eylemi yapan yada yaptıran varlıktır.
Eyleme ne-kim soruları sorularak bulunurlar. Canlı veya cansız olabilirler.

Tom yarın Ankara’ya gidecek.             ( Kim gidecek – Tom )

Dün bize geldiler.                           ( Kim geldi – onlar )

1.4. Fiil

İş, oluş, eylem belirten kelimelere fiil denir. Bana iki tane fiil söyleyin dediğimde hemen hemen herkes farklı eylemler kullansa da onları "mek-mak" yaparak söyler. Yani "git-mek, koş-mak" gibi. Burada karşımıza çıkan mek-mak ekleri mastar ekleridir. Söylediğimiz kelimeler ise mastardır. O halde fiil dediğimiz şey aslında mastarın kendisidir ve fiiller kimin tarafından yapıldığı belli olmayan ana eylemlerdir.

Başka bir ifade ile ham eylem konumundadırlar ve cümle içinde kullanılabilmeleri için bir takım işlemlere maruz kalmaları gerekmektedir.
İşte cümle içinde hammadde ( işlenmemiş ) oldukları için kullanamayacağımız ana eylemlere biz mastar diyeceğiz.

gelmek
koşmak
oturmak
yürümek
seyretmek
ağlamak
bağırmak

1.5. Yüklem

Çekim almış fiildir. Yukarıda anlattığımız mastarın işlenerek kullanıma hazır son halidir. Bir fiilin çekim almasından kastettiğimiz şey öznenin " geçmişte - şu anda - gelecekte" eyleme iş yaptırmasıdır. ( gitti – gidiyor – gidecek ) gibi..

Bir cümlede sadece ve sadece bir tek yüklem bulunur.

Köyden yarın geldim cümlesinde gramerde zaman yani yüklem geldim kısmıdır yarın ise sayısal bir zamandır ( kelimede zaman ) ve uyumsuz gibi gözüken taraftır.

Cümleleri olayın geçtiği ana zaman olan yüklem ayakta tutar ve her yüklemin içinde mutlaka bir gramerde zaman bulunur. ( geçmiş, şu an, gelecek )

Kelimede zaman ise dün, bu gün, yarın, seneye, dün akşam, geçen hafta… gibi kelimelerdir ve cümlelerin ana zamanlarını değiştirmeye hiçbir güçleri yoktur sadece cümleleri süslerler. Kısaca her yüklem mutlaka bir gramerde zaman içerir ve kelimede zamanlarında yüklemlerle uyumlu olmaları gerekir.

Yüklem ile mastar arasındaki farkı her durumda ayırt edebilme yeteneğine sahip olmalıyız aksi taktirde İngilizce öğrenmekte oldukça zorlanırız.

Önemli not :

Dilbilgisi kurallarında böyle bir anlatım ve izah tarzı yoktur. Bu anlatım sadece bazı şeylerin daha kolay anlaşılması için yakıştırma ifadeler içermektedir. Bu konu ileride bizim için çok önemli bir malzeme olacaktır.

1.6. Cümle

İçinde sadece bir tek yüklem bulunan kelime veya kelimeler grubudur. Kesinlikle cümle içinde birden fazla yüklem olamaz. Çünkü cümlede bir tek gramerde zaman bulunur ve oda yüklemdir.

1.7. İngilizcede Cümle Yapısı

Cümleleri biz İngilizcede iki ayrı kategoride inceleyeceğiz. Bunlardan biri oluş diğeri ise eylem cümleleridir. Bu iki ayrı kategori birbiri ile hiç bir şart ve konumda benzerlik göstermez. İngilizce gramerindeki bütün cümleler yüklem tiplerine göre bu iki grupta yer alır.

1.7.1. Oluş Cümleleri

İlk bakışta içlerinde yüklem yokmuş gibi algılanırlar. Bunun en büyük nedeni insanların yüklemi sadece eyleme dayandırmalarından kaynaklanır. İş, oluş, eylem belirten kelimelere fiil denildiğini daha evvel açıklamıştık. Yani fiilin tanımında bir oluştan söz edilmektedir. Her fiil illaki eylem içerecek diye bir kural yoktur.

Doğadaki nesnelerin hepsinin bir var oluş eylemi vardır.
Biz bu tip cümleleri Türkçede isim ve sıfat fiil kullanarak yaparız oysa İngilizcede böyle kullanımlar yoktur. İsim ve sıfat cümleleri yapılmak istenildiğinde İngilizce gramerinde karşımıza oluş cümleleri çıkar. Aşağıda oluş cümlelerine örnekler verilmiştir.

Tom dün hastaydı.

Linda’nın babası bir doktor.

Geçen yaz Antalya’daydım.

O genç bir öğretmendi.

Çok şişman.

Herkes aradaydı.

Evliydi.

Arabası bahçede.

İstanbul oldukça kalabalık bir şehir.

Başarılılar.

Çok tembelsiniz.

Annesi bir ev kadını.

İki hafta önce evdeydiler.

Canan güzel bir kız.

Yorgunum.

Kız kardeşi heyecanlıydı.

Trafik oldukça sıkışık.

Evet bu cümlelere ilk bakıldığında yüklem görülemez ama içinde yüklem bulunmayan hiç bir yapının cümle olamayacağı hatırlandığında bu cümlelerin içlerinde kesinlikle gözle görülemeyen bir yüklemin olduğu sonucuna varılır. Yani bu cümleler içlerinde gizli bir “olmak" saklamaktadırlar. Yüklemleri olmak mastarından türeyen bir kelimedir.

1.7.2. Eylem Cümleleri

İçlerinde eylem konumunda yüklem bulundururlar.

Tom her sabah süt içer.

Linda dün akşam Ankara’ya gitti.

Genellikle erken yatarım.

Beni geçen hafta parka götürdü.

Karısını bahçede saatlerce bekledi.

Başbakan yarın gelecek.

Bahçede oynamalılar.

Seni arayacağım.

Yüzceğiz.

Akşamları resim yapıyor.

Aşağıda Türkçeleri verilen cümlelerin hangi kategoride olduklarını yanlarına yazınız.

1. Tecrübesiz bir şoför potansiyel bir tehlikedir.

2. Beni Amerika’dan her akşam arıyor.                                  ………. eylem ……….

3. Gözleri beni çok etkiledi.

4. Gözleri çok etkileyiciydi.

5. Çok etkileyici gözleri var.

6. Grev hakkında basına bilgi verme.

7. Saatlerce beni seyretti.

8. Görüntüsü oldukça kötüydü.                                             ………. oluş ………...

9. Davranışları beni rahatsız ediyor.

10. Davranışlarını kontrol et.

11. Davranışları çok kabaydı.

12. Dün yağmur yağıyordu.

13. Dün hava yağmurluydu.

14. Başbakan dün İstanbul’daydı.                                       ……… oluş …………

15. Geçen yıl Paris’te evlendim.

16. Bana evlilik resimlerini göster.

17. Peter, Tom ile bahçede top oynuyor.

18. Kitap beni hiç etkilemedi.

19. Kitap hiç etkileyici değildi.

20. Güneşte uzun süre kalma.                                           …… eylem / emir …….

21. Gözlüksüz gazete okuma.

22. Gözlüksüz gazete okuyamıyorum.

23. Bahçede sigara içme.

24. Yıllar önce Sinan çok şişmandı.

25. 16 yıllık evliyim.

26. Bana Türkiye’nin nüfusunu söyle.

27. Sabahları erken kalkıyor.

28. Türkiye’nin önemli problemlerinden biri işsizliktir.

29. Günlerce seni her yerde aradım.                                ……… eylem ………..

30. Konu hakkında müdüre hiçbir şey söyleme.

31. Kirli ellerinle duvara dokunma.

32. Gelecek yıl bu zamanlar Ankara’da olacağım.

33. Lisede çok tembel bir öğrenciydim.

34. İngilizler soğuk insanlardır.

35. Yumurtaları yavaşça sepete koy.

36. Saatlerdir köşede ağlıyordu.

37. Kanser ölümcül bir hastalıktır.

38. Akşam yemeğinden sonra duş alma.

39. Çantanı mutfakta bırakma.

40. Günün başlangıcında Bodrum’daydık.

41. Herkes sinirliydi.

42. İhracatla ilgili tüm belgeleri bana gönder.

43. Pencereyi açık bırakma.

44. O yıllar önce bizim aile doktorumuzdu.

45. Gecenin bir yarısı balkonda şarkı söyleme.

46. İkinci soldan dön.

47. Evlilik ciddi bir olaydır.

48. Evlilik yıl dönümlerini bir restoranda kutladılar.

49. Evlilik sırlarını hiç kimseye anlatma.

50. Ayakkabılarım çalınmıştı.

51. Bu araba çalıntı.

52. Kısa zamanda tüm hırsızlar tutuklandı.

53. Tutuklu öğrenciler mahkemeye götürüldü.

54. Kırık masayı dışarı çıkart.

55. Tatilde her şey harikaydı.

56. Bu hafta çok yorgunum.

57. Ayakkabılarını paspasa sil.

58. Suda uzun süre gözlerimi açamadım.

59. Beni bir bıçakla dakikalarca tehdit etti.

60. Çok üzücü bir filmdi.

61. Yeni karısı bütün hayatını değiştirdi.

62. Günlerdir hastayım.

63. Sessiz ol.

Bu bölüm " İNGİLİZCEYE GİRİŞ " adlı kitabın " Türkçe " konusunun özetlenmiş bir bölümünü içermektedir.Konuyu tam olarak anlayıp alıştırmaları yapmadan bir sonraki derse geçmeyiniz.

Kitap ve Cd dağıtımına henüz başlanmamıştır.
Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere irtibata geçmeyiniz.

Erhan SARIOĞLU

Kişiye Özgü İngilizce eğitiminde 20 Yıllık İmza

 

 
 
 
SİSTEM BİLGİLERİ FAYDALI BİLGİLER   COPYRIGHT
ANASAYFA TÜRKÇE MÜLAKATI İÇERİĞİ ZİYARETÇİ YORUMLARI ©2012 | ERHAN SARIOĞLU
MATEMATİKSEL İNGİLİZCE NEDİR KELİME TÜRETME KİMLER ÖĞRENCİMİZ  
İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI KİTAP & ÖZET DERSLER DERSLERE KATILIM KOŞULLARI
    RADIO ENGLISH FM ® Call us Now!
FOLLOW US
 
  0212 227 73 32

 


Ziyaretçi Mevcut
Matematiksel İngilizce Eğitimi ® 5 Ayda İngilizce Kursu

 

 

© Radio English FM | © English FM | © Bir Başka Gözden İngilizce | © Matematiksel İngilizce | © Sayısal İngilizce are trademarks of Erhan Sarıoğlu.

Ders 1:
.
  Ders 2:
.
  Ders 3:
Ders 4:
Ders 5:
.
  Ders 6:
.
  Ders 7:
.
  Ders 8:
.
  Ders 9:
.
  Ders 10: