Ziyaretçi Yorumları & FORUM Derslere Katılım Koşulları Kimler Öğrencimiz
 
 

Ziyaretçi yorumlarını okuyabilir, dilerseniz siz de düşüncelerinizi diğerleriyle paylaşabilirsiniz...

 

Matematiksel İngilizce Eğitimine katılımcı olabilmek için bazı kriterler gerekmektedir...

 

Halihazırda ders almakta olan öğrencilerimizden bazılarına yer verilmiştir...

 
   
  Anasayfa
  Ders Sistemi Nedir
  İngilizce Cümle Yapısı
   
  Türkçe Mülakatı İçeriği
  Kelime Türetme
  Kitap & Özet Dersler
   
                İLETİŞİM BİLGİLERİ
 


 


Başlarken,

Bu bölümde açıklanmaya çalışılan konular tüm İngilizcede karşımıza çıkacak genel malzeme yapılarıdır.

Derslerde kullandığımız birinci kitabımızın başlangıç konularından alınan özet bilgiler sizlere kolaylık olsun diye 10 derse bölünmüş ve sırası ile tek tek irdelenmiştir. 10.dersin sonunda ise tüm malzeme bilgisi çeşitli cümlelere uygulanmış ve yüklem dışında cümle dizilişleri ortaya çıkarılmıştır.

3 cilt, sayısız bölüm ve binlerce cümleden oluşan " Bir Başka Gözden İngilizce " adlı setin tamamını burada yayınlamak elbette ki söz konusu değildir.

Kitaplar bilgisayar ortamına özetlenerek aktarıldığından, topoğrafik hatalar olabilir.

Kitap ve CD'lerden sadece mevcut öğrencilerimiz yararlanabilmektedir. Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere
irtibata geçmeyiniz.

Yararlanmanız dileğimle,

Erhan SARIOĞLU

 

 
DERS 10 :

Genel Malzeme Uygulamaları

 Emir cümlelerinde özne olmayıp, direk fiille başladığına,  oluş cümlelerinin
“ Bu olmak budur " yapısında olduğuna ve İngilizce cümle dizilişinde gizli özne olmadığına  daha evvel  değinmiştik.

Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyin. Yüklem dışında şu  ana   kadar  öğrendiğimiz tüm malzeme bilgileri cümle içlerinde topluca kullanılmıştır.

 Onu masaya bırak.                             Bırak it on the table

                                                           V      N        Y

Onu bu akşam çağırma.                      Çağırma her tonight

                                                           V           N      Z

Onları kasaya koy.                              Koy them in the safe

                                                           V      N           Y

Karısı onu saat üçte aradı.                   His wife aradı him at 3 o’clock

                                                            S            V      N           Z

Beni yarın parka götürecek.               He götürecek me to the park tomorrow

                                                          S       V          N         Y              Z

Onları anlamadık.                                We anlamadık
them

                                                                               S         V           N 
          

Amcam hafta sonları bizi arar.              My uncle arar us at weekends

                                                            S              V    N         Z

Yeni evimizi dün akşam boyadılar.       They boyadılar our new house last night

                                                            S           V                  N                   Z

Seni iki gün sonra arayacağım.              I arayacağım you in two days

                                            
                S       V         N           Z

Kız kardeşini hava alanına götürecek   
She götürecek her sister to the airport.
                                            
                S          V             N                 Y

Dayımı üç senedir görmedim.               I görmedim my uncle for three years.

                                            
            
   S      V            N                   Z

Müdür bizi  odasına çağırdı                 
The manager çağırdı us to his room
                                                           S                      V     N         Y 

Arabasını garajda bıraktı.                     He bıraktı his car in the garage.
                                            
               
S      V        N             Y

Babası dün akşam Ankara’daydı.       
Her father olmak in Ankara yesterday.
                                            
                S                   V           Y            Z

Onları tanımıyorum.                             I tanımıyorum them.
                                              
        
     S       V            N

İki gün önce kitabını evde kaybetti.     
She kaybetti her book at home two days ago                                                            S        V           N             Y            Z

Pis ayakkabıların ile halıda yürüme.       Yürüme on the carpet with your dirty shoes.                                                 V                 Y                         B

Elleri kirliydi.                                       
Her hands olmak dirty.
                                              
             
S                  V       N

Benim suyumu içdi.                              
He içdi my water.
                                              
              S     V        N

Amcam bizi dün sinemaya götürdü.      
My uncle götürdü us to the cinema
yesterday.                                            S                  V       N      Y                    Z

Yıllarca babasını her yerde aradı.          She aradı his father everywhere for years.
                                              
              S      V          N              Y               Z

Benimkini götürme.                              
Götürme mine.
                                                            V             N

Seni özleyeceğiz.                                 
We özleyeceğiz you.
                                                            S         V           N

Onunki çok pahalı.                              
His olmak very expensive.
                                              
            
   S        V             N

Aylarca beni görmediler.                     
They görmediler me for months.
                                              
         
      S          V           N       Z

Karısını terk etti.                                 
He terk etti his wife.
                                              
            
  S     V           N

Çiçeği eliyle tutamıyordu.                     She tutamıyordu the flower  with her hand.
                                              
              S               V            N                 B

Ona dokunma.                                    Dokunma it.
                     
                                      V            N


Evimizin güzel bir bahçesi var.            
Our house sahip a nice garden.
                                              
       
       S                  V            N

Aşağıdaki ilk üç örnekte "her-our-my" gelemez. Çünkü bu zamirlerden sonra mutlak surette bir isim gelmek zorundadır.Örnekler incelendiğinde isimlere rastlamak mümkün değildir. O halde bunların yerine “ hers-ours-mine" gelmek zorundadır. ( her car-our father-my book )

Bu onun degil.                                           This olmamak
hers.
                                            
                     S         V          N


Bu ev bizim.                                             This house olmak
ours.
                                            
                    S                V       N


O benim.                                                 
It olmak mine.
                                            
                    S     V       N


Arabalarını her akşam yıkıyorlar.             
They yıkıyorlar their car every night.
                                              
           
       S             V          N               Z


Onu sevmiyorum.                                    
I sevmiyorum him.
                                            
                  
  S     V             N


Para hayatını  değiştirdi.                         Money değiştirdi
his life
                                            
                   
S             V           N         


Borsada herşeyini kaybetti.                   
He kaybetti  everything at the stock exchange.                                              S        V            N                    Y

Seni yarına kadar burada beklerim.          I beklerim you here until tomorrow.
                                            
         
          S     V        N     Y               Z


Dört gün evvel Antalya’daydılar.             
They olmak in Antalya  four days ago.
                                            
               
     S         V          Y                Z


Pazarları evde televizyon seyrederim.       
I seyrederim  television at home on Sundays.                                                  S      V               N               Y             Z

Geçen haftadan beri buradayız.                
We olmak here since last week.
                                            
                     S        V     Y             Z


Yirmi yıllık evliydiler.                                
They olmak married for twenty years.
                                            
                      S          V           N              Z


Masada arkadaşı ile dans ediyordu.         
She dans ediyordu with her friend on the table.                                                         S               V                B                  Y

Yarın partiye gitmeyeceğim.                      
I gitmeyeceğim to the party tomorrow.
                                            
                     S           V               Y             Z

Borcunu günlerdir ödeyemiyor                   He ödeyemiyor his debt for days.
         
                                                        S          V             N            Z

Borsada herşeyimizi kaybettik                   We kaybettik everything at  the stock exchange.                                                 S       V                 N                     Y

Bu sabah annemi doktora götürdüm           I götürdüm my mother to the doctor this morning.                                                    S      V             N                Y            Z

Bana ıslak ellerinle dokunma                      Dokunma me with your wet hands.
                                              
                    V            N                 B

Karısını yıllardır her yerde arıyordu            He arıyordu his wife everywhere for years.                                                         S     V           N             Y               Z

Yeni kiracısı emekli bir memur                   Her new lodger olmak a retired clerk.
                                              
                    S                         V             N

Hayatı oldukça ilginç gözüküyordu             His life gözüküyordu rather interesting.
                                              
                   S                  V                    N

Telefonumla oynama                                 Oynama with my telephone.
                                              
                   V                       N

Herşeyi babasından öğrendi                      He öğrendi everything from his father.
                                              
                   S      V          N                Y

Linda ile saatlerce televizyon seyrettiler     They seyrettiler TV with Linda for hours.                                                         S             V        N         B               Z

Amcası onu her gün dövüyor                      Her uncle dövüyor her every day.
                                              
                    S                  V         N        Z

New York’ta yıllarca ingilizce öğrenemedi  She öğrenemedi English in New York for years.                                                         S          V              N            Y             Z

Mavi gözleri var                                          He sahip blue eyes.

                                              
                    
S     V          N

Sevgiye ihtiyaçları var                                 They ihtiyaç duyarlar love.

                                                                                         S         V                   N

Evde tek başına ağlıyordu                            He ağlıyordu alone at home.
                                              
                     S         V        B         Y 


Pis elinle duvara dokunma.                          Dokunma the wall
with your dirty hand.

    
                     
                          V                N          B

Bu bölüm " İNGİLİZCEYE GİRİŞ " adlı kitabın " genel uygulamalar " konusunun özetlenmiş bir bölümünü içermektedir. 

Buraya kadar açıklanmaya çalışılan konular tüm İngilizcede karşımıza çıkacak genel malzeme yapılarıdır.Bunların bilinmemesi hiç bir şart ve konumda İngilizce yazıp konuşamayacağınız anlamına gelmektedir.Görüldüğü gibi tüm malzeme yapıları bir cümleye yerleştirildiğinde değişken sadece yüklem kalmaktadır.

Yukarıda bir insanın aklına gelebilecek çeşitli cümlelerden alıntılar yapılarak aslında tüm İngilizcenin malzeme konusundan ibaret olduğu ve daha sonra yüklem bilgisinin geldiği gösterilmiştir.

Kitap ve Cd dağıtımına henüz başlanmamıştır.
Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere irtibata geçmeyiniz.

Erhan SARIOĞLU

Kişiye Özgü İngilizce eğitiminde 20 Yıllık İmza

 

 
 
 
SİSTEM BİLGİLERİ FAYDALI BİLGİLER   COPYRIGHT
ANASAYFA TÜRKÇE MÜLAKATI İÇERİĞİ ZİYARETÇİ YORUMLARI ©2012 | ERHAN SARIOĞLU
MATEMATİKSEL İNGİLİZCE NEDİR KELİME TÜRETME KİMLER ÖĞRENCİMİZ  
İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI KİTAP & ÖZET DERSLER DERSLERE KATILIM KOŞULLARI
    RADIO ENGLISH FM ® Call us Now!
FOLLOW US
 
  0212 227 73 32

 


Ziyaretçi Mevcut
Matematiksel İngilizce Eğitimi ® 5 Ayda İngilizce Kursu

 

© Radio English FM | © English FM | © Bir Başka Gözden İngilizce | © Matematiksel İngilizce | © Sayısal İngilizce are trademarks of Erhan Sarıoğlu.

Ders 1:
.
  Ders 2:
.
  Ders 3:
Ders 4:
Ders 5:
.
  Ders 6:
.
  Ders 7:
.
  Ders 8:
.
  Ders 9:
.
  Ders 10: