İçindekiler

İngilizce Temel Kavramlar

Erhan Sarıoğlu | Nisan 13, 2022 | 2145 Blog

İngilizcede Bilinmesi Gerekenler İngilizcenin Temeli İngilizce Temel Cümle Kalıpları Temel İngilizce İngilizcede Temel Cümleler İngilizce Temel kelimeler İngilizce Özel Ders Programları ingilizcede en çok kullanılan 100 temel kelime

İngilizce Temel Kavramlar
Türkiye'de internetin yavaş yavaş yayılmaya başladığı 2000'li yıllardan beri kesintisiz yayınladığım aşağıda yer alan veya farklı konu başlıklarına göre sitenin diğer sayfalarında bulunan bilgilerin, binlerce öğrenciye, yeni yetişen ve bunları sayfalarında veya ders anlatımlarında kullanan öğretmenlere, sanki kendilerine has bilgilermiş gibi kaynak belirtmeden sitelerine kopyalayanlara ışık tutması son derece sevindiricidir.
- Kaynak: https://web.archive.org

Aşağıda halihazırda İngilizce öğrenmekte olanlar için yararlı olacağına inandığım İngilizce temel kavramlar ve bunlara ait bazı bilgiler yer almaktadır. Bunlar İngilizce eğitim hayatınızda size kolaylık sağlayacak ve öğrenmekte olduğunuz konuları daha net analiz etmenize yardımcı olacaklardır.
Sizlere yararlı olması inancımla,
Erhan SARIOĞLU

İngilizce Ana Cümle Formülü

Erhan Sarıoğlu | Nisan 13, 2022 | 3254 Blog

İngilizce Yapılarına Göre İngilizce Cümle İngilizce Yan Cümle Konu Anlatımı ve Örnekler İngilizce Cümle Çeşitleri ve Örnek Cümleler İngilizcede Ana Cümle Formülü İngilizce Cümle Kurma İngilizce Cümle Yapısı İngilizce cümle örnekleri İngilizce cümle kurma alıştırmaları

İngilizcede Ana Cümle Formülü
İngilizce gramer yapısında istisnai durumlar dışında hiçbir şart ve konumda cümle yapısında oynama yapamazsınız. Yani cümle içinde kelimelerin yerlerini Türkçede olduğu gibi değiştirerek devrik cümleler elde edemezsiniz. Bu da İngilizce öğrenenler için inanılmaz kolaylıklar sağlayarak her şeyin matematik mantığı içinde kalmasına yol açar.

İngilizce bir cümle yapılırken ;

ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + BELİRTEÇ + YER + ZAMAN

sıralaması uygulanır.

Örneğin ;

Tom bahçede masayı bir fırça ile saatlerce temizledi cümlesi

Tom temizledi masayı bir fırça ile bahçede saatlerce
mantığı ile yapılır.

Yüklem = temizledi
Kim = Tom
Neyi = masayı
Nasıl = bir fırça ile
Nerede = bahçede
Ne zaman = saatlerce

Tom
temizliyor
temizleyecek
temizliyordu
temizleyebilir
temizlemeli
masayı bir fırça ile bahçede saatlerce

İngilizce içinde bir cümlenin yüklemi değişmesine rağmen malzeme olarak adlandıracağımız cümlenin sabitleri değişmemektedir. Yani cümle standardı her konumda aynıdır ve tek formüle göre yapılır.
İngilizcede
Eklerin Kullanım Mantığı

Erhan Sarıoğlu | Nisan 13, 2022 | 5468 Blog

İngilizce dilbilgisi kuralları İngilizcede Eklerin Kullanımı İngilizcede Ekler İngilizcede Son Ekler İngilizcede "to" Kullanımı İngilizce Yapım Ekleri İngilizce Dilbilgisi çekim ekleri Nelerdir? İngilizcede Ön Ekler İngilizce Çekim Ekleri İngilizce Ekler ve Kökler

İngilizcede Eklerin Kullanım Mantığı
Bir ikinci nokta da, İngilizce içinde Türkçede olduğu gibi kelimelerin sonuna gelen ekler yoktur. Başka bir ifade ile kelimeler daima yalın haldedir. Biz bu takıları Türkçeye çevirirken dolgu malzemesi olarak kulağa hoş geldiği şekilde sonradan kendimiz ekleriz. Türk insanının en çok zorlandığı konu da burasıdır. Hep kelime aralarına bir şeyler ekleme ihtiyacı hisseder. Oysa yaptığı şey olmayanı koyma çabasıdır.

Bir ikinci nokta da, İngilizce içinde Türkçede olduğu gibi kelimelerin sonuna gelen ekler yoktur. Başka bir ifade ile kelimeler daima yalın haldedir. Biz bu takıları Türkçeye çevirirken dolgu malzemesi olarak kulağa hoş geldiği şekilde sonradan kendimiz ekleriz. Türk insanının en çok zorlandığı konu da burasıdır. Hep kelime aralarına bir şeyler ekleme ihtiyacı hisseder. Oysa yaptığı şey olmayanı koyma çabasıdır.

baba-cığım = benim baba
gide-cegini = gidecek
sev-diğimi = seviyorum
hasta olduğumuzu = hastayız

Sizi biraz daha aydınlatabilmek için aşağıda ingilizce örnekler verilmiştir. Lütfen dikkatlice inceleyiniz.

Give me.
Bana ver.
me = bana

Take me.
Beni götür.
me = beni

I like her.
Ondan hoşlanıyorum.
her = ondan “from gelmez.”

I hate you.
Senden nefret ediyorum.
you = senden “from gelmez.”

I will paint the wall.
Duvarı boyayacağım.
the wall = duvarı/

Don’t touch the wall.
Duvara dokunma.
the wall = duvara “to gelmez.”

İngilizcede
Fiillerin Diziliş Mantığı

Erhan Sarıoğlu | Nisan 13, 2022 | 4147 Blog

İngilizcede Fiillerin Diziliş Mantığı En Çok Kullanılan İngilizce Fiiller İngilizce Fiiller En Sık Kullanılan Fiiller İngilizce Fiil Çekimleri İngilizce ve Türkçede Fiil ve Fiil çekimi İngilizce Fiiller, İngilizce Fiil Çekimleri İngilizce Düzensiz Fiiller İngilizce Düzensiz Fiillerin Çekimleri İngilizce Fiil Çekimleri Tablosu

İngilizcede Fiillerin Diziliş Mantığı
İngilizce bir cümle yapılırken eğer cümlede birden fazla fiil varsa, bir cümlede sadece tek yüklem olur kuralı gereği yüklemden sonra gelen tüm fiiller Türkçe çevirilerindeki eklere bakılmaksızın hep mastar olmak zorundadır. ( to stop / to regret / vb... Fiillere dayalı yapısal istisnalar haricinde.)

S V yüklem + mastar ( to V ) + Nesne + Belirteç + Yer + Zaman

Eğer cümlede bir yüklem varsa ve " yüzmek, yüzmeyi, yüzmeye, yüzmek için, yüzmekten, yüzecek ..." kelimeleri, cümle içinde ikinci veya çokuncu fiil olarak kullanılacaklarsa, İngilizce cümle dizilişi içinde hep mastar yani " to swim " olarak yer alırlar. Bizlerse kelime sonlarına İngilizcede olmayan " -yi, -ye, -için, -mekten, -ecek " gibi ekleri koymaya çalışarak İngilizce içinde anlamsız cümleler ortaya çıkartırız.

yüzmek = to swim
yüzmek istiyorum.

yüzmeyi = to swim
yüzmeyi seviyorum.

yüzmeye = to swim
yüzmeye çalış.

yüzmek için = to swim
yüzmek için hazırım.

yüzmekten = to swim
yüzmekten nefret ederim.

yüzecek = to swim
yüzecek zamanım yok.

I want to swim.
Yüzmek istiyorum.
to swim = yüzmek

I like to swim.
Yüzmeyi seviyorum.
to swim = yüzmeyi

Try to swim.
Yüzmeye çalış.
to swim = yüzmeye

I am ready to swim.
Yüzmek için hazırım.
to swim = yüzmek için

I don’t have time to swim.
Yüzecek zamanım yok.
to swim = yüzecek