Sesli Oku    Durdur


İngilizce Hukuk Terimleri
Hukuk ve İngilizce


Temel Terimler Sözlüğü İngilizce Hukuk Ve Adalet İle İlgili Terimler Hukuk Terimleri İngilizce Hukuk ve Kanun Terimleri Hukuk İngilizcesi Uluslararası Hukuk Terimleri Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü İngilizce Hukuk Ve Adalet Hukuk İngilizcesi Çeviri

İngilizce hukuk terimleri
Gelişen dünya ile birlikte ortaya çıkan globalleşme şirket evliliklerini ticari hayatın önemli bir parçası haline getirmiş ve bu ticari birleşimler de sayısız hukuki dava sürecini başlatmıştır. Günümüzde hukukçuların İngilizce mevzuat, sözleşme, dilekçe, ihtarname ve kanunlar ile karşılaşması sıradanlaşmış artık avukatların İngilizce bilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bir çok hukukçu uzun dönemli İnglizce programlarına katılarak dil seviyelerini yükselmek ve hukuk İngilizcesine vakıf olmak için yoğun çaba harcamakta ama arzuladığı İngilizce düzeyine bir türlü gelememektedir.

İngilizce ve Hukuk
İngilizce hukuki terimler ve kelimeler,
ingilizce mevzuat,
İngilizce sözleşme,
İngilizce dilekçe ve örnekleri,
İngilizce ihtarname,
İngilizce kanunlar,
İngilizce hukuk dili ve yayınları,
Hakim, savcı, avukat ve hukuk öğrencileri için İngilizce,
İngilizce hukuk eğitimi,
Hukuki İngilizce çeviriler,
Hukuki İngilizce kelimeler,
kısaca İngilizcede hukuk ne demek? sorusuna size İngilizce öğreterek karşılık veriyoruz.