Geri

SORU 18 :   Kitap&Cd ��renciler d���ndakilere veriliyor mu?

�z�lerek buna cevab�m�z hay�r. �imdilik kitap ve CD'lerden sadece mevcut ��rencilerimiz yararlanabilmektedir.

Derslere kat�l�m ba�vurular� d���nda l�tfen gereksiz yere
irtibata ge�meyiniz.

��rencilerimiz d���ndakilere de a��k �ngilizce kaynaklar, �ngilizceden T�rk�eye - T�rk�eden �ngilizceye online metin �evirileri,