Geri

SORU 15 :   Sistemi be�enmezsem dersleri b�rakabilir miyim?

Dersler i�in ki�ileri ba�lay�c� hi� bir maddi y�k�ml�l�k olmad���ndan, arzu etti�iniz an derslerden ayr�labilirsiniz. Bu sizin en do�al hakk�n�zd�r ve buna sayg� duymak gerekir.

�nce g�ven sonra e�itim...

 

��rencilerimiz d���ndakilere de a��k �ngilizce kaynaklar, �ngilizceden T�rk�eye - T�rk�eden �ngilizceye online metin �evirileri,