Anasayfa   I   Kelime Türetme   I   Kitap&Cd   I   İletişim

 
 
 
 
     
 

Geri

SORU 1 :   Sayısal İngilizce nedir?

Matematiksel İngilizce Tük insanı için özel olarak kurgulanmış, attığınız her adımı kontrol eden ve Türkçe Dilbilgisi tabanlı ezber düşmanı bir metottur.

Sizlere ezber yerine olayı adım adım mantığıyla anlatır ve basit bir cümle ile zor bir cümle arasında bir fark olmadığını uygulamalı gösterir.

Sistem iki ana felsefe üzerine oturmuştur. Bu iki ana grup daha sonra beş uygulama başlığına temel oluşturur.

  • Cümle değişkeni

  • Cümle sabiti

Cümle değişkeni:

S V O formülünde "V" kısmı yani yüklem motoru,

Adını bir kalemle dün akşam duvara yazabilmeliydi.

Cümle sabiti:

S V O formülünde "S ve O" dediğimiz malzeme bilgisidir.

Adını bir kalemle dün akşam duvara yazabilmeliydi.

Bu iki grup 5 uygulama başlığına ev sahipliği yapar. 

  • Formül Bilgisi

  • Mastar ve Yüklem Bilgisi

  • İskelet Sistemi

  • Kelime Detaylandırma Bilgisi

  • Bağlaç Bilgisi

1. Formül Bilgisi:

S V O N B Y Z dediğimiz,

Özne + Yüklem + Nesne / Neyi + Belirteç / Nasıl + Yer / Nerede + Zaman / Ne Zaman

sorularına cevap veren diziliş mantığıdır.

Örneğin,

"Adını bir kalemle duvara dün akşam yazabilmeliydi." cümlesi,

O + yazabilmeliydi + adını + bir kalemle + duvara + dün akşam

olarak dizilir.

2. Mastar ve Yüklem Bilgisi:

İngilizce Dilbilgisi içinde en temel olarak 10 adet mastar yani olay, 18 adet Tense / Modal / Modal Perfect adı altında pişirici zaman yani olayın yaşanası zaman boyutu vardır.

Örneğin,

"Koşabilmeliydi" yüklemi

koşabil + meliydi ayrımı ile,

koşabilmek x should have olarak yüklemleşir.

Örneğin,

"Yüzüyor olacak" yüklemi

yüzüyor ol + a + cak ayrımı ile,

yüzüyor olmak x will olarak yüklemleşir.

3. İskelet Sistemi:

Bir cümle her zaman içinde tek mastar barındırmaz. Bazen bir kaç mastar ararda gelerek cümlede görev dağılımı yaparlar.

Yüzmek istiyorum. ( isteyende yüzende özne )
Yüzmeni istiyorum. ( yüzen sen, isteyen özne )

4. Kelime Detaylandırma Bilgisi:

Bazen cümlenin sabitleri olan "S ve O" içlerine ilave açıklamalar alabilirler. Bu tip uygulamalar yazı dilinin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Örneğin,

"Ünlü bir şarkıcı olmayı düşleyen Pınar, Amerika'da milyonlarca doları olan Niyazi'yi seviyor." cümlesi ana formülde,

Pınar, [ bir gün ünlü bir şarkıcı olmayı düşleyen]
S

seviyor
V

Niyazi, [ Amerika'da milyonlarca doları olan ]
N

dizilişi ile yapılır.

5. Bağlaç Bilgisi:

Bazen kendi kurallarına göre yapılmış birden fazla cümle arka arkaya gelerek cümle kaynak sistemi olarak adlandırdığımız bağlaçları ortaya çıkarır.

Örneğin,

"Bir gün geri geldiğinde burada olmayacağımı bilmeni istiyorum." metni, aynen kelime dizilişinde olduğu gibi "NBYZ" sıralanır.

Bilmeni istiyorum

+ Neyi = Burada olmayacağımı
+ Ne zaman = Bir gün geri geldiğinde

dizilişi ile karşımıza çıkar.

Kısaca, İngilizcede her yapı şu an size anlamsızmış gelen ama İngilizcenin kalbini oluşturan aşağıdaki mantık çerçevesinde ele alınır.

to Xi = to A + B + C = ( 9+1)

S  ( to A x ( 17 + 1 ) + ( B+C ) ) + Varl? + ( to A + ( B+C ) ) + ONBYZ

Matematiksel İngilizce tamamı sayısal olarak kodlanmış veriler ve ifadeler kullanarak yapılan her adımı denetleyen hayal ötesi bir sistemdir. Tabi ki, burada bu kodlama dilinin içine girmemiz söz konusu değildir.

 

Öğrencilerimiz dışındakilere de açık İngilizce kaynaklar, İngilizceden Türkçeye - Türkçeden İngilizceye online metin çevirileri,