Geri

SORU 20 :  Facebookdaki g�nl�k �evirilerinize dahil olam�yorum.

Facebook'da her g�n verilmekte olan metin �evirilerine sadece ��rencimiz olanlar yorum yazarak hatalar�n� kontrol ettirebilirler.

�nternetin kontrol edilmesi son derece zor bir kanal oldu�u d���n�ld���nde, olu�acak olumsuzluklar�n �n�ne ge�mek ad�na ��renci stat�s� kazanamam�� ki�ilerin Facebook sayfam�z� sadece takip�i s�fat�yla izleyebilmelerine izin verilmektedir.

��rencilerimiz d���ndakilere de a��k �ngilizce kaynaklar, �ngilizceden T�rk�eye - T�rk�eden �ngilizceye online metin �evirileri,