Ziyaretçi Yorumları & FORUM Derslere Katılım Koşulları Kimler Öğrencimiz
 
 

Ziyaretçi yorumlarını okuyabilir, dilerseniz siz de düşüncelerinizi diğerleriyle paylaşabilirsiniz...

 

Matematiksel İngilizce Eğitimine katılımcı olabilmek için bazı kriterler gerekmektedir...

 

Halihazırda ders almakta olan öğrencilerimizden bazılarına yer verilmiştir...

 
   
  Anasayfa
  Ders Sistemi Nedir
  İngilizce Cümle Yapısı
   
  Türkçe Mülakatı İçeriği
  Kelime Türetme
  Kitap & Özet Dersler
   
                İLETİŞİM BİLGİLERİ
 


 


Başlarken,

Bu bölümde açıklanmaya çalışılan konular tüm İngilizcede karşımıza çıkacak genel malzeme yapılarıdır.

Derslerde kullandığımız birinci kitabımızın başlangıç konularından alınan özet bilgiler sizlere kolaylık olsun diye 10 derse bölünmüş ve sırası ile tek tek irdelenmiştir. 10.dersin sonunda ise tüm malzeme bilgisi çeşitli cümlelere uygulanmış ve yüklem dışında cümle dizilişleri ortaya çıkarılmıştır.

3 cilt, sayısız bölüm ve binlerce cümleden oluşan " Bir Başka Gözden İngilizce " adlı setin tamamını burada yayınlamak elbette ki söz konusu değildir.

Kitaplar bilgisayar ortamına özetlenerek aktarıldığından, topoğrafik hatalar olabilir.

Kitap ve CD'lerden sadece mevcut öğrencilerimiz yararlanabilmektedir. Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere
irtibata geçmeyiniz.

Yararlanmanız dileğimle,

Erhan SARIOĞLU

 

 
DERS 3 :

İngilizcede Zamir Kavramı

1. He, She, It.../ Şahıs Zamirleri

İngilizcede her şeyden önce bilinmesi gereken temel kelimeler vardır. Bu kelimeler aynen Türkçede olduğu gibi isimlerin yerine kullanılır ve “zamir" diye adlandırılır.

İlk olarak “şahıs zamirleri" üzerinde duracağız. Doğadaki her bir nesnenin mutlaka bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Her zaman cümlenin öznesi ( olayı yapan yada yaptıran varlık ) konumunda başta bulunurlar ve cümle içinde başka bir işlevleri yoktur, yerleri asla değiştirilemez.
 

      He     Erkekler için        O
      She     Kadınlar için        O
      It     Cansız ve hayvanlar için        O
      We          Biz
      You          Sen, Siz
      They          Onlar
      I          Ben


2. His, Her, Its...
/ İyelik Zamirleri

İkinci grupta ise zamirlerin iyelik hallerini inceleyeceğiz. İsmin kime ait olduğunu belirterek daha evvel açıkladığımız şahıs zamirlerine ( He, She, It, We, You, They, I ) ait alt öğeleri başka bir ifade ile bu zamirlerin sahip olduğu bir şeyleri (nesneleri ) anlatacağız.
 

       His      Erkekler için      Onun
       Her      Kadınlar içi      Onun
       Its      Cansız ve hayvanlar için      Onun
       Our                                 Bizim
       Your                     Seni, sizin
       Their                       Onların
       My                         Benim


Burada unutulmaması gereken en önemli nokta bu zamirlerden sonra mutlaka bir ismin geldiğidir. Tek başlarına kullanımları kesinlikle yoktur.
 

       His     + İSİM        His      book
       Her        Her     book
       Its        Its       tail
       Our        Our     book
       Your        Your    book
       Their        Their   book
       My        My      book 


Görüldüğü gibi arkalarına bir isim alarak ismin kime ait olduğunu belirtirler.
 

 His school       Onun okulu
 His mother       Onun annesi
 His job       Onun işi
 His girl friend       Onun kız arkadaşı
   
 Her pocket       Onun cebi
 Her pen       Onun kalemi
 Her life       Onun hayatı
 Her dictionary       Onun sözlüğü
   
 Our armchair       Bizim koltuğumuz
 Our living room       Bizim oturma odamız
 Our teacher       Bizim öğretmenimiz
   
 Your father       Senin baban
 Your car       Senin araban
  Your mistake       Senin hatan
 Your book       Senin kitabın
   
 Their secretary       Onların sekreteri
 Their house       Onların evi
 Their television       Onların televizyonu
   
 My exam       Benim sınavım
 My raincoat       Benim yağmurluğum
 My sister       Benim kız kardeşim


3. His, Hers, Mine... / İlgi Zamirleri

Bu kategoride ise iyelik zamirlerinin isimlerle kullanılarak verdiği anlamları tek kelime ile karşılayan ilgi zamirleri üzerinde duracağız.

Örneğin, benim arabamın İngilizce karşılığı “my car” dır. Eğer “benim arabam" daha evvel cümle içinde kullanılmışsa ikinci cümlede bunu tekrarlamak zorunda değiliz. Yani benim arabam yerine “benimki" diyebiliriz.

İşte benimki, seninki, onunki... gibi kelimelere biz ilgi zamirleri diyeceğiz. Dikkat edilirse bu kelimeler durup dururken kullanılamazlar başka bir deyişle bu kelimelerin anlamları daha evvelden bilinmelidirler.

Benim arabam    yerine   benimki
Onun kitabı         yerine   onunki
Bizim evimiz       yerine   bizimki
 

      His     Erkekler için        Onunki
      Hers     Kadınlar için        Onunki
      -----     Cansız ve hayvanlar için        ----------
      Ours          Bizimki
      Yours          Seninki, Sizinki
      Theirs          Onlarınki
      Mine          Benimki

 

His school         onun okulu     his     onunki
His girl friend     onun kız arkadaşı     his     onunki
His car     onun arabası     his     onunki
       
Her father     onun babası     hers     onunki
Her book     onun kitabı     hers     onunki
Her life     onun hayatı     hers     onunki
       
Our dog     bizim köpeğimiz     ours     bizimki
Our house     bizim evimiz     ours     bizimki
Our picture     bizim resmimiz     ours     bizimki
       
Your table     senin masan     yours     seninki
Your teacher     senin öğretmenin     yours     seninki
Your mother     senin annen     yours     seninki
       
Their flower     onların çiçeği     theirs     onlarınki
Their garden     onların bahçesi     theirs     onlarınki
Their cat     onların kedisi     theirs      onlarınki
         
My exam      benim sınavım     mine     benimki
My face      benim suratım     mine     benimki
My pen      benim kalemim     mine     benimki


4. Him, Her, Me... / İsmin Hallerini Almış Zamirler

Türkçede sık sık karşımıza ismin halleri çıkar (e-a-de-da..) İngilizcede ismin hallerini göremeyiz. İsmin hallerini almış ve cümle içinde anlam kazanan bazı zamirler vardır. Bunlar Türkçeye kulağa hoş geldiği gibi çevrilir. Bu son gurupta bu tip zamirleri inceleyeceğiz.
 

    Him     Erkekler için    Ona,onu,onda, ....
    Her     Kadınlar için    Ona,onu,onda, ....
    It     Cansız ve hay. için    Ona,onu,onda, ....
    Us         Bize,bizi,bizde, ...
    You      Sana,seni,sende, ...
    Them      Onları,onlara,onlarda, ...
    Me      Bana,beni,bende, ...


Yukarıdaki zamirler ismin tüm halleri için kullanılır. Örneğin “me" cümle içinde
"bana, beni, bende"
anlamları kazanabilir.

Beni sinemaya götür

Bana bir kalem ver

Örneklerinde altı çizili yerlere “me" gelir ve Türkçeye en uygun çeviri yapılır.
Buradaki önemli nokta bu zamirlerin mutlaka 
S V O N B Y Z formülünde nesne kısmında yer almasıdır. Yani cümlede asla özne konumunda bulunamazlar ve bu tip zamirlerle cümleye başlanamaz.

Aşağıda şu ana kadar incelediğimiz dört grup zamir topluca görülmektedir.
 

He

O

His

Onun

His

Onunki

Him

Ona, onu..

She

O

Her

Onun

Hers

Onunki

Her

Ona, onu..

It

O

Its

Onun

------

--------

It

Ona, onu..

We

Biz

Our

Bizim

Ours

Bizimki

Us

Bize, bizi...

You

Sen-Siz

Your

Senin

Yours

Seninki

You

Sana, seni…

They

Onlar

Their

Onların

Theirs

Onlarıki

Them

Onları, onlara..

I

Ben

My

Benim

Mine

Benimki

Me

Bana, beni...

 

Aşağıdaki boşlukları uygun karşılıkları ile doldurunuz.

amcam ………my uncle……….

annemiz

karısı

O

Onlarınki

İşi

Ona

Seninki

Sen

Çalışkan kız kardeşim

Çantası

Benimki

Onlar

Baban

Sana

İlginç arabası

Tehlikeli köpekleri

Bizimki

Büyük çantamız

Kuvvetli kolları

Yağmurluğum

Biz

Bebekleri

Tamir çantası

Onu

Perdeleri

Onlara

Pahalı paltosu

Seni

Onların mutlu günü

Güzel karısı

Ona

Mini eteği

Etkileyici görüntüsü

Onunki

Yaramaz kızın

Şemsiyesi

Beni

Okulum

Annemiz

Onlar

Kız arkadaşım

Ben

Cebi

Bizimki

Tuhaf kalemi

Hayatı

Sözlükler

Seninki

Koltuğumuz

Oturma odan

Seninki

Öğretmeni

Zengin baban

Hatan

Onunki

Onlar

Kırmızı arabam

Kitabı

Onlara

Masaları

Çirkin sekreteri

Bize

Küçük evleri

Televizyonumuz

Ona

Tembel erkek kardeşi

Onları

Kalemim

Kuyruğu

Bana

Yakın okulu

İlginç hayatın

O

Resmimiz

Bizimki

Yuvarlak masaları

Tecrübeli öğretmenim

Bizi

Senin gül bahçen

Onların kedisi

Onlar

Sobası

Güzel ülkemiz

Kirli gömleğim

Onlarınki

Uzun boylu müdürüm

Ben

Sabırsız babası

Ev adresimiz

Sana

Elmas yüzüğün

Yeni kasabaları

Sen

Zengin amcası

Tembel köpeğimiz

Bize

Yorgun arkadaşım

Siyah kazağı

Onların başarılı oyunu

Suratın

Ben

Onları

Sana

Pahalı yüzüğün

Eski saati

Tehlikeli sokağımız

Onun altın kolyesi

Kırmızı ceketim

Şişman dayıları

Islak elim

Kocası

Bana

Onunkiler

O

Cesur koruması

Bizimkiler

Ona

Yavaş spor araban

Onun boş cüzdanı

Pahalı eteğim

Sizinki

Onların sıcak yatakları .

Odası

Size

Temiz evimiz

Kanepeniz

Onları

Biz

Siz

Bu bölüm " İNGİLİZCEYE GİRİŞ " adlı kitabın " Zamirler" konusunun özetlenmiş bir bölümünü içermektedir.
Konuyu tam olarak anlayıp alıştırmaları yapmadan bir sonraki derse geçmeyiniz.

Kitap ve Cd dağıtımına henüz başlanmamıştır.
Derslere katılım başvuruları dışında lütfen gereksiz yere irtibata geçmeyiniz.

Erhan SARIOĞLU

Kişiye Özgü İngilizce eğitiminde 20 Yıllık İmza

 

 
 
 
SİSTEM BİLGİLERİ FAYDALI BİLGİLER   COPYRIGHT
ANASAYFA TÜRKÇE MÜLAKATI İÇERİĞİ ZİYARETÇİ YORUMLARI ©2012 | ERHAN SARIOĞLU
MATEMATİKSEL İNGİLİZCE NEDİR KELİME TÜRETME KİMLER ÖĞRENCİMİZ  
İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI KİTAP & ÖZET DERSLER DERSLERE KATILIM KOŞULLARI
    RADIO ENGLISH FM ® Call us Now!
FOLLOW US
 
  0212 227 73 32

 


Ziyaretçi Mevcut
Matematiksel İngilizce Eğitimi ® 5 Ayda İngilizce Kursu

 

 

© Radio English FM | © English FM | © Bir Başka Gözden İngilizce | © Matematiksel İngilizce | © Sayısal İngilizce are trademarks of Erhan Sarıoğlu.

Ders 1:
.
  Ders 2:
.
  Ders 3:
Ders 4:
Ders 5:
.
  Ders 6:
.
  Ders 7:
.
  Ders 8:
.
  Ders 9:
.
  Ders 10: